สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

สมุนไพร ได้รับความไว้วางใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน จนถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่สามารถหยิบใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้งาน เทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยแบ่งบัญชีไว้เป็นสองลักษณะคือ

 


  • ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ยาแก้ไข้ ยารักษากลุ่มอาการของร...

  • ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ยารักษากลุ่ม...
Visitors: 216,571