ร้อนใน

ร้อนใน

คืออาการของการที่ร่างกายสะสมความร้อนไว้ภายในร่างกาย ร่างกายเราสามารถรับความร้อนได้จากหลายๆทาง เช่น การอยู่ในที่ร้อน การตากแดด การอดนอน การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น มะม่วง ทุเรียน ของทอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น แม้แต่การท้องผูกหลายๆวันก็ทำให้ร้อนในได้

การบรรเทาอาการร้อนใน สามารถทำได้ ตั้งแต่ การดื่มน้ำให้มากขึ้น การรับประทานอาหารฤทธิ์เย็น เช่น สาลี่ ฟัก แตง เป็นต้น

สมุนไพร หลายชนิดที่มีฤทธิ์เย็น สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มลดความร้อนได้ เช่น เก๊กฮวย จับเลี้ยง จั่วจิเช่า หล่อฮั้งก้วย เป็นต้น

 

 

 

Visitors: 213,940