กระเพาะปลา 鱼鳔 สมุนไพรบำรุงสตรีที่มีปัญหามีบุตรยาก

ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มดลูกของหญิงทำงานได้ดี เมื่อ

1) จิง-ชี่ ของไตสมบูรณ์
2) มีเทียนกุ่ย ซึ่งเปรียบเสมือนกับฮอร์โมนส์เพศ
3) ชี่และเลือด ในเส้นลมปราณชงม่าย และ เริ่นม่าย เต็ม

"จิง" เป็นสารแห่งชีวิต ถูกเก็บสะสมที่ไต มาจากสองแหล่งคือ ได้มาตั้งแต่แรกเกิด และได้มาจากอาหารหลังจากที่คลอดแล้ว อวัยวะภายในต่างๆล้วนต้องใช้สาร”จิง”ในการทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ เมื่อสารจำเป็น”จิง” หมดโดยสิ้นเชิง ชีวิตก็สิ้นสุด

พลัง"ชี่"ของไตเกิดจากการปลดปล่อยพลังของสาร"จิง"ของไต "จิง"จึงเป็นเสมือนรูปสสารของพลัง"ชี่"

"เทียนกุ่ย" คือฮอร์โมนส์เพศในทางการแพทย์แผนจีน จะเกิดขึ้นเมื่อชี่ของไตสมบูรณ์ แต่ชี่ในไตจะสมบูรณ์เต็มที่เมื่อม้ามและกระเพาะอาหารแข็งแรงพอจะสร้างสาร"จิง"จากอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงสาร"จิง"แต่กำเนิด จนเพียงพอจะสร้างพลัง"ชี่"ของไตที่สมบูรณ์ ซึ่งนั่นคือประมาณช่วงอายุ 14 ในเด็กหญิง และ 16 ปีในเด็กชาย

ในขณะที่ "จิง"ของไต สามารถเปลี่ยนเป็นเลือดได้ตลอด เมื่อสรุปรวมลงมาจึงบอกได้ว่า ต้นทางของความพร้อมมีบุตรนี้จะอยู่ที่ จิง-ชี่ ของไตสมบูรณ์นั่นเอง


กระเพาะปลา มีคุณสมบัติช่วยบำรุงเลี้ยงหยิน บำรุงตับและไต จึงช่วยเสริมสร้างเลือด บำรุงเลี้ยงสาร"จิง" ซึ่งเป็นหยินของไตให้บริบูรณ์ ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมวัย มีความพร้อมพื้นฐานในการมีบุตร กระเพาะปลาจึงเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ช่วยเตรียมความพร้อมของร่างกายในการมีบุตรให้กับคุณแม่คนใหม่ในอนาคตนั่นเอง

Visitors: 299,337