參 โสม ในงานวิจัย

สารตัวสำคัญที่พบในรากโสมคือ สาร saponin ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ginsenoside กลุ่ม panaxoside และกลุ่ม chikusetsusaponin สารในโสมที่สำคัญที่สุดคือคือ ginsenoside ซึ่งจะมีในโสมประมาณ ร้อยละ 1 -2 โดยน้ำหนัก ขึ้นกับชนิดของโสมแหล่งที่ปลูก รวมทั้งกระบวนการผลิตโสม


ปัจจุบันนี้จากการวิจัยพบว่าโสมช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น เช่นมีการทดลองใช้โสมกับผู้ป่วยโปลิโอ ปรากฏว่ากล้ามเนื้อมีแรงเพิ่มมากขึ้น ที่จริงนอกจากโสมจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วสาร ginsenoside ยังมีผลต่อการตอบสนองของระบบประสาทส่วนกลางในหนูโดยผู้ทดลองให้หนูว่ายน้ำ ปีนเสา ไต่เชือก ฯลฯ แล้วพบว่าโสมสามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวของหนูให้มีสมรรถภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การทดลองใช้โสมในคน เช่นในทหารและผู้สูงอายุก็ได้ผลต่อทั้งร่างกาย สมองและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน พบว่าโสมทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น หัวใจทำงานได้ดีขึ้น ความดันเลือดลดลง เมื่อตรวจสมรรถภาพร่างกายปรากฏว่าร่างกายแข็งแรงกว่า ความตื่นตัวตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่างๆ ก็ดีกว่า อารมณ์ดีกว่า ความซึมเศร้าลดลง ความจำและสมาธิก็ดีกว่า รวมทั้งทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้เพราะโสมทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น และกระตุ้นการหลั่งของสารสื่อประสาทและซีโรโตนินได้ดีกว่าเดิม รวมทั้งสารซาโปนินไตเตอร์พีนอยด์ในโสมจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนต้านความเครียดขึ้นมา
โสมมีผลต่อการไหลเวียนของเลือด ทำให้หัวใจแข็งแรง ทำให้หลอดเลือดขยายตัวมากกว่าเดิม จึงรักษาได้ทั้งความดันเลือดสูงและความดันเลือดต่ำ 

สรุปสรรพคุณของโสม จากการศึกษาวิจัยพบว่าโสมมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่สำคัญได้แก่

1) เพิ่มสมรรถนะในการทำงานของร่างกายให้สูงขึ้น เนื่องจากโสมมีสรรพคุณในการต้านความเมื่อยล้า (anti-fatigue effect) คือทำให้ร่างกายมีการปลดปล่อยพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โสมจะช่วยให้ผนังเซลล์ดูดซึมออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึง 21 % มีผลทำให้ขบวนการเผาผลาญภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ร่างกายจึงปลดปล่อยพลังงานได้มากขึ้น อัตราการเกิดกรดแลคติกอันเป็นสาเหตุของการล้าจะลดน้อยลง เซลล์จึงสามารถสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นโสมยังช่วยปรับการเต้นของหัวใจให้กลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ้น ร่างกายจึงเหนื่อยช้า ซึ่งช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพการทำงานของร่างกายดีขึ้น และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในระหว่างพักฟื้นให้หายเป็นปกติได้เร็วขึ้น ทั้งนี้มีรายงานว่าโสมมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วย

2) คุณสมบัติต่อต้านความเครียด (anti-stress effect) โดยจะช่วยปรับร่างกาย และจิตใจให้สามารถทนต่อความกดดันจากภายนอก โดยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน ACTH (adrenocorticotropic hormone) จากต่อมในสมอง เป็นตัวป้องกันและต่อต้านความเครียด ช่วยคลายความวิตกกังวล

3) กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ginsenoside Rg มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทส่วนกลางให้ตื่นตัว แต่เป็นการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากยาจำพวกแอมเฟตามีน จึงไม่ทำให้กระทบกระเทือนต่อการนอนหลับตามปกติ ส่วน ginsenoside Rb และ ginsenoside Rc ออกฤทธิ์เกี่ยวกับการระงับประสาท ดังนั้นโสมจึงมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยเป็นทั้งตัวช่วยให้ประสาทตื่นตัวและระงับประสาท

4) เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย การทดลองในคนพบว่าโสมสกัดสามารถทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น นักวิจัยได้ทำการตรวจวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองของเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับโสมสกัดมีปฏิกิริยาตอบสนองของเม็ดเลือดขาวต่อสารเคมีสูงขึ้น มีอัตราการทำลาย จุลินทรีย์หรืออนุภาคแปลกปลอมต่างๆของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ทั้งหมด และจำนวน ที - เซลล์ และ เอ็นเค -เซลล์ เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลทำให้ร่างกายสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย์และอนุภาคแปลกปลอมต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และสารเคมีต่างๆ ตลอดจนการต่อต้านโรคภูมิแพ้หรือโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดต่างๆได้ดี โดยมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบไม่เฉพาะเจาะจง

5) มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด โสมทำให้ต่อมในตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันการเกิด อาการมึนชา ตามนิ้วมือ และการเกิดแผลเน่าเปื่อย นอกจากนี้ ginsenoside Rb และ ginsenoside Rc ยังออกฤทธิ์คล้ายอินซูลิน จึงช่วยลดขนาดการใช้อินซูลินจากภายนอกในการรักษาคนไข้โรคเบาหวานได้

6) ชะลอความแก่ เนื่องจากโสมมีฤทธิ์ทำลายอนุมูลอิสระที่สามารถทำลายเนื้อเยื่อต่างๆ ให้เสื่อมสลายลงก่อนเวลาอันควร ซึ่งเป็นผลทำให้เกิด "ชราภาพ (aging) ช่วยให้เนื้อเยื่อเสื่อมช้าลง

7) ช่วยฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพของร่างกาย ในการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติของร่างกาย เช่น ไข้หวัด จากการศึกษาวิจัยที่พบว่าโสมสามารถต่อต้านโรค และอันตรายจากรังสีและสารที่เป็นพิษต่างๆอย่างได้ผลเช่น เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายอันเป็นการป้องกันโรคแทรกซ้อนบางชนิด ช่วยเร่งการสร้างเม็ดเลือดแดง ต่อต้านโรคเลือดจาง ผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและผลในการต่อต้านความเครียดที่ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น จึงเป็นผลช่วยให้คนไข้ในระหว่างการพักฟื้นหายจากความเจ็บป่วยได้เร็ว

8) ช่วยป้องกันสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปอดอักเสบ การตัดโอกาสไม่ให้เชื้อโรคลามลงปอดได้ โสมมีสรรพคุณช่วยในเรื่องโรคปอดเรื้อรัง งานวิจัยของโสมที่ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง พบว่ากลุ่มที่ได้รับโสมมีสมรรถภาพทางปอดดีขึ้นอย่างมากในทุกด้าน โดยที่ไม่มีผลข้างเคียง รวมทั้งช่วยกำจัดสารพิษและแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกระแสเลือดได้เป็นอย่างดีจึงมีส่วนในการป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบด้วย

9) ช่วยกำจัดโคเลสเตอรอล สารโปซานินในโสมมีส่วนช่วยในการกำจัดโคเลสเตอรอล ส่งผลให้ปริมาณโคเลสเตอรอลดีเพิ่มมากขึ้น ช่วยในการสลายลิ่มเลือด ลดไขมันในเลือด และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดเกาะตัว

10) ช่วยกระตุ้นให้ไขกระดูก ทำให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้น

11) เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย มีงานวิจัยในผู้ป่วยที่มีปัญหาองคชาติไม่แข็งตัว (Erectile dysfunction) พบว่าโสมเกาหลีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแข็งตัวขององคชาติได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

12) ลดและป้องกันมะเร็ง มีงานวิจัยของเกาหลีพบว่าการรับประทานโสมเกาหลีเป็นเวลานานสามารถลดอุบัติการณ์ของมะเร็งตับลงได้ด้วยการทำงานในด้านการต้านอัลฟาทอกซินบี และยูรีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยในมะเร็งตับ ในคนที่ทานโสมมีอุบัติการณ์หรือมีโอกาสเป็นมะเร็งลดลงอย่างมาก
ความปลอดภัย: โสมสกัดนั้นไม่มีผลร้ายใดหากรับประทานตามขนาดที่แนะนำ มีการศึกษาจำนวนมากได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของโสมไม่มีความเป็นพิษและไม่มีปฏิกิริยากับยาอื่น อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนำว่าหากต้องการให้ปลอดภัยที่สุดไม่ควรทานโสมกับยาแอสไพริน รวมถึงไม่ควรทานอย่างยิ่งในสตรีตั้งครรภ์และเด็ก ไม่ควรทานในคนที่ตับอักเสบคือมีเอนไซม์ของตับสูงแล้ว (ไวรัสตับอักเสบบีที่เป็นพาหะ ยังไม่มีเอนไซม์สูงจะทานได้) หรือตับอักเสบจนตัวเหลืองตาเหลืองหรือตับโต โสมควรทานร่วมกับใบแป๊ะก๊วย ซึ่งเป็นยาเย็นจะดีที่สุด


 • 參 2.jpg
  ย่อยข่าวงานวิจัย - โสม 1. ฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหูและการสูญเสียการได้ยินของโสมแดงเกาหลี 19/01/162. ฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของสารโพลีแซคคาไรด์จากโสม 12/01/16...

 • ยาห้าราก.jpg
  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อทดแทนสารสังเคราะห์อยางเช่นพาราเซ็ตตามอลนั้น วันนี้ ขอแนะนำภูมิปัญญาโบราณของแพทย์แผนไทย ด้วยตำรับยาโบราณ ตำรับยาห้าราก มีชื่อเรียกอื่นว่...

 • ข้าวต้ม เป็นอาหารหลักของชาวจีน และด้วยความที่เป็นอาหารที่ย่อยง่าย จึงเหมาะกับผู้ป่วย หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น อย่างไรก็ตาม ชาวจีนมีวิธีการใช้ข้าวต้มร่วมกับสมุนไพรเพื่อให้มีสรรพคุณในก...

 • 10 วิธีปกป้องผู้สูงอายุจากการหกล้ม.jpg
  การหกล้มของผู้สูงอายุ อาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตปกติของผู้สูงอายุ ในความเป็นจริง การล้มเป็นสาเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ แม้จะไม่มีวิธี...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • แช่เท้าเพื่อสุขภาพ.jpg
  ในการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรตามหลักการแพทย์แผนจีน เส้นลมปราณหยินทั้งสาม (ตับ, ม้าม, ไต) เริ่มจากเท้า และความเย็นจากภายนอก รุกรานจากฝ่าเท้า การแช่เท้าก่อนนอนจะช่วยอบอุ่นเส้นลมปราณหยิน...

 • เปรียบเทียบเอีายเซียม-โสมคน2.jpg
  มักมีคำถามเรื่องการเลือกใช้โสมว่า เมื่อไหร่จะใช้โสมเอี่ยเซียม เมื่อไหร่จึงจะใช้โสมคน ในที่นี้จะขอสรุปเป็นข้อสังเกตคร่าวๆ โสมเอี่ยเซียม 西洋参 - RADIX PANACIS QUINQUIFOLII รสหวาน ขมเล็...

 • 1496204963070.jpg
  สำหรับท่านที่ชอบดื่มชาสมุนไพร และต้องการอะไรที่พิเศษกว่าที่มีในท้องตลาด เราขอแนะนำการทำชาสมุนไพรแบบซองที่คุณจะหยิบใช้ได้ง่าย ใช้สะดวก ทำไม่ยากนัก อุปกรณ์ที่ใช้ ซองเยื่อกระดาษ เคร...

 • สมุนไพร ได้รับความไว้วางใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน จนถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่สามารถหยิบใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้งาน...

 • โสมเอี่ยเซียม 西洋参 หรือชื่อสามัญว่า American Ginseng ชื่อละตินคือ Panax quinquefolium L. ส่วนโสมคน หรือหยิ่งเซียม 人參 ชื่อสามัญคือ Ginseng ชื่อละตินคือ Panax Giaseng C. A. Mey. ดังที...

 • พะโล้.jpg
  五香 สมุนไพรในเครื่องพะโล้ โงวเฮียง 五香 แปลได้ว่า กลิ่นหอมทั้งห้า ประกอบด้วยสมุนไพรที่มึกลิ่นหอมจำนวนหลายชนิด (มากกว่าห้า) ซึ่งประกอบกันเข้าเป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ชวนรับประทาน ซึ...

 • การรักษา.jpg

 • 12 เรื่องต้องรู้ในการซักชุดกีฬา.jpg
  12 เรื่องต้องรู้ ในการซักชุดกีฬาของคุณ หากคุณชอบออกกำลังกายชุดกีฬาของคุณก็จะมีกลิ่นหลังจากซักไปพักหนึ่ง หากเป็นชุดกีฬาตลจากตลาดนัด คุณคงจะไม่เสียดายนักที่จะปลดระวางชุดนั้นให้กลายเป...

 • โสมและหัวผักกาด.jpg
  ผู้ที่ใช้สมุนไพรจีนประจำ มักได้รับคำแนะนำว่า ไม่ควรทานหัวผักกาดพร้อมกับโสม สาเหคุที่มาของคำแนะนำนี้ก็เพราะว่า โสมมีสรรพคุณในการบำรุงปอดและไตเพิ่มน้ำ แก้กระหายปรับสภาพอาการที่หายใจไ...

 • 5 โครงสร้างร่างกาย.jpg
  โครงสร้างร่างกายของแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่มีมา แต่กำเนิดและสิ่งที่ได้มาในภายหลัง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่งกระบวนการเมตาบอลิซึมของการทำงานของอวัยวะและโค...

 • 12 สิ่งควรทำเมื่ออายุ 50.jpg
  เมื่อคุณอายุพ้นหลักสี่ย่างเข้าสู่ห้าแยก คุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่างกายของคุณ อายุครบ 50 ปี นั่นหมายความว่าคุณมีประสบการณ์ชีวิตมากมาย คุณรู้ว่าคุณชอบอะไรและไม...

 • อาหารกับกลิ่นกาย.jpg
  อาหารเป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์ หากต้องการแก้ปัญหากลิ่นกาย นอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นกายแล้ว วิธีหนึ่งก็คือ การระมัดระวังเรื่องอาหาร กลิ่นกายของเราจะเป็นเหมือน...

 • เก๊กฮวย1_1_OM.png
  เคล็ดลับการต้มน้ำเก๊กฮวยให้หอมอร่อยของร้านเราคือ อย่าต้มนาน มันจะขม วิธีการต้มตามตำรับของร้านเรา แบบทีละขั้น วิธีที่ 1 ต้มน้ำให้เดือดพล่าน ใส่ดอกเก๊กฮวยลงในหม้อที่น้ำกำลังเดือด น้...
Visitors: 178,188