ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees  วงศ์ : ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ : The Creat Creyat Root,Halviva,Kariyat,Kreat  

ชื่ออื่น : หญ้ากันงู (สงขลา) น้ำลายพังพอน ฟ้าละลายโจร (กรุงเทพฯ) ฟ้าสาง (พนัสนิคม) เขยตายยายคลุม สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย (ยะลา) ฟ้าสะท้าน (พัทลุง)

 

สรรพคุณ

 • ทั้งต้น รสขม รับประทานแก้ไข้หวัด,แก้ต่อมทอนซินอักเสบ,แก้ปอดอักเสบ,แก้บิด,แก้ท้องเดิน, ต้มกับเบญจมาศดื่มแก้ไส้ติ่งอักเสบ ลดความดันโลหิต,ใช้แทนยาปฏิชีวนะ,ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินไปเนื่องจากฟ้าทะลายโจรจะทำลายจุลชีพที่มีประโยชน์ในกระเพาะมากไป 
 • ใบ รสขม บดผสมน้ำมันพืชทาแผลน้ำร้อนลวก ไฟไหม้, ใบสดนำมาเคี้ยวกลืนน้ำแก้คออักเสบ เจ็บคอ

 ที่มา : วุฒิ วุฒิธรรมเวช

 

สารสำคัญในการออกฤทธิ์

คือ สารกลุ่ม Lactone คือ

 • สารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide)
 • สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (neo-andrographolide)
 • 14-ดีอ๊อกซี่แอนโดรกราโฟไลด์ (14-deoxy-andrographolide)
 
พื้นที่สปอนเซอร์  
     
 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร>> หวัด <<

ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรต่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น 11/02/11
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา KalmColdTM ซึ่งเป็นสารสกัดเมทานอลจากใบฟ้าทะลายโจร มีอาการโดยรวมดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ทั้งอาการไอ เสมหะ น้ำมักไหล ปวดศีรษะ ไข้ เจ็บคอ เมื่อยล้า และอาการนอนหลับดีขึ้น


การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาของสารสกัดฟ้าทะลายโจร (KalmColdTM) ในผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น 06/08/10
จากการเปรียบเทียบในกลุ่มพบว่าทั้งสองกลุ่มมีอาการโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 1-3 (P≤0.05) แต่ในวันที่ 3-5 พบเพียงกลุ่ม KalmColdTM มีอาการดีขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ(P≤0.05) โดยที่กลุ่มยาหลอกมีอาการไม่เปลี่ยนแปลง อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ไม่มีความแตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม (Z=0.063, P>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า KalmColdTM สามารถลดอาการโดยรวมได้มากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ (P≤ใช้รักษาและลดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้


ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ Andrographolide และอนุพันธ์ 30/10/09
"14-α-lipoyl andrographolide (AL-1) เป็นอนุพันธ์ของ Andrographolide สารสำคัญที่พบในฟ้าทะลายโจร ซึ่ง AL-1 มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค

พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับ AL-1 ขนาด 100-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 7 วัน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ยืดอายุหนูที่ติดเชื้อไวรัสหวัด ลดอาการผิดปกติของปอด และลดจำนวนไวรัสในปอดได้ดีใกล้เคียงกับการใช้ยา Ribavirin และ Oseltmivir และให้ผลดีกว่าการใช้ Andrographolide และ 14-dehydroxyandrographolide-12-sulfonic acid sodium salt

ในการให้ AL-1 เพื่อป้องกันโรคจะให้ผลการป้องกันดีที่สุดเมื่อให้ก่อนได้รับเชื้อไวรัสหวัดทั้ง 3 ชนิด 24 ชั่วโมง และให้ประสิทธิภาพในการรักษาหนูที่ติดเชื้อไวรัสหวัด H9N2 ได้ดีที่สุดเมื่อให้หลังจากได้รับเชื้อไวรัส 4 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยไม่พบว่าสารหรือยาตัวใดแสดงผลการยับยั้งเชื้อไวรัสหลังจากได้รับเชื้อ 72 ชั่วโมง"


ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร 26/07/01
มีประสิทธิภาพในการลดอาการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 2 ของการรักษา โดยลดอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และไม่พบอาการข้างเคียงของยา ในยาเม็ด 1 เม็ด ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร 100 มิลลิกรัม ควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ( andrographolide ) และดีออกซิแอนโดรกราโฟไลด์ ( deoxyandrographolide ) รวมอย่างต่ำเม็ดละ 5 มิลลิกรัม ให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ( ปริมาณสารสกัด 1,200 มิลลิกรัม/วัน )


ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร 14/09/00
การศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ยาเม็ดซึ่งเตรียมจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Burm. f. Nees) ในผู้เป็นหวัด จำนวน 158 คน พบว่ามีประสิทธิภาพในการลดอาการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 2 ของการรักษา โดยลดอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และไม่พบผลข้างเคียงของยา ในยาเม็ด 1 เม็ด ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร 100 มิลลิกรัม ควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์(andrographolide) และดีออกซิแอนโดรกราโฟไลด์ (deoxyandrographolide) รวมอย่างต่ำเม็ดละ 5 มิลลิกรัม ให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง (ปริมาณสารสกัด 1,200 มิลลิกรัม/วัน)>> ต้านจุลชีพ <<

สาร Andrograpanin จากฟ้าทะลายโจรลดการอักเสบ 06/02/09
andrograpanin ที่ความเข้มข้น 15 – 90 ไมโครโมล สามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide และไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ คือ α-tumor necrosing factor, interleukin-6 และ interleukin –12p70 โดยผ่านการยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไซโตคายน์ดังกล่าว และผ่านการลดการสร้าง inducible nitric oxide synthase นอกจากนั้นกลไกลดการอักเสบยังผ่านสัญญาณของ p38 mitogen-activated protein kinase signaling pathway


ฤทธิ์ยับยั้งการเกิด Nitric oxide (NO) ของสารจากฟ้าทะลายโจร 31/01/03
andrographolide และ neoandrographolide เป็นสารซึ่งสกัดแยกได้จากฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีฤทธิ์ลดการอักเสบ การศึกษาครั้งนี้พบว่า การทดลองในการเพาะเลี้ยงเซลล์ peritoneal macrophage พบว่ายับยั้งการเกิด NO และเมื่อทดลองป้อนให้หนูถีบจักร neoandrographolide เท่านั้นที่ให้ผลยับยั้งการเกิด NO ส่วน andrographolide ไม่ให้ผล>> Drug Interaction <<

ผลของฟ้าทะลายโจรเมื่อให้ร่วมกับยา midazolam ในอาสาสมัครสุขภาพดี 17/06/13 
การให้รับประทานยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรไม่มีผลต่อเภสัชจลศาสตร์ของยา midazolam แต่จากการศึกษาพบว่าการให้ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรร่วมกับยา midazolam มีผลทำให้ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรลดลงหลังจากที่ได้รับยาไป 1 - 2 ชม. ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาทั้งสองร่วมกันควรระมัดระวังด้วย


ผลของฟ้าทะลายโจร (AP) บัวบก (CA) และหญ้าหนวดแมว(OS) ต่อ cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) 07/10/11 
AP, CA และ OS มีฤทธิ์ยับยั้ง CYP2C19 ด้วยความแรงที่แตกต่างกัน โดย AP มีฤทธิ์อย่างอ่อน ในขณะที่สารสกัดไดคลอโรมีเทนของ CA และสาร eupatorin จากหญ้าหนวดแมวมีฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใช้สมุนไพรบัวบกและหญ้าหนวดแมว ร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่ม CYP2C19 substrates เช่น omeprazole, proguanil, barbiturates, citalopram, และdiazepam เนื่องจากอาจทำให้มีระดับยาในเลือดสูงจนเกิดอันตรายได้


ปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดฟ้าทะลายโจร (AG) และยาแผนปัจจุบัน 11/02/11 
การให้ theophylline ในขนาด 5 มก./กก. (high dose) ในหนูที่ได้รับ AG ล่วงหน้า 3 วัน จะทำให้การกำจัดยา theophylline ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม CYP1A2-metabolized drug ลดลง แต่มีการสะสมของ theophylline ในกลุ่มที่ได้รับ APE ดังนั้นหากมีการใช้ยาในกลุ่มนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันความล้มเหลวในการรักษาและความเป็นพิษที่เกิดจากการสะสมของยากลุ่มดังกล่าว


ข้อมูลจาก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
www.medplant.mahidol.ac.th/active/news.asp

 • >> Drug Interaction << ผลของฟ้าทะลายโจรเมื่อให้ร่วมกับยา midazolam ในอาสาสมัครสุขภาพดี17/06/13 การให้รับประทานยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรไม่มีผลต่อเภสัชจลศาสตร์ของยา midazolam...

 • ชา-ประเภท.jpg
  ประโยชน์ของชา 茶 ตามหลักการแพทย์แผนจีน ชาเป็นยาสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งที่สามารถปรับสมดุลความต้องการของร่างกายและคุณภาพอาหารและยาที่แตกต่างกันได้ ชามีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพกายของเรา เช่...

 • 8ผลไม้บำรุงเลือด.jpg
  เก๋ากี้หรือโกจิเบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่ถือเป็นยาบำรุงที่ทรงพลังในการแพทย์แผนจีน ช่วยบำรุงเลือด บำรุงตับ ไต และทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ลำไย ผลลำไยมีฤทธิ์บำรุงหัวใจและม้าม ส่งเสริมกา...

 • ไชเท้า-ห้ามใช้ร่วม.jpg
  ตามหลักการของการแพทย์แผนจีน อาหารสามารถมีปฏิกิริยากับยาสมุนไพร อาจเสริมหรือทำลายสมดุลของพลังงานภายในร่างกายได้ หัวไชเท้าที่มีฤทธิ์เย็น อาจต่อต้านหรือลดผลจากความร้อนของสมุนไพรบางชน...

 • มะพร้าว.jpg
  椰子 (เอี้ยจื่อ)Coconut มะพร้าวรสหวานฤทธิ์เย็นเข้าสู่เส้นลมปราณ: หัวใจ ม้าม กระเพาะอาหาร ไต ลำไส้ใหญ่กลไกการออกฤทธิ์: บำรุงชี่, บำรุงเลือด, บำรุงหยิน, บำรุงจิง(สารจำเป็นของร่างกาย), ...

 • ทุเรียน.jpg
  ในทางการแพทย์แผนจีน ทุเรียนมีคุณสมบัติอุ่นและเสริมกำลัง ทำให้ม้ามและกระเพาะอาหารแข็งแรง ส่งเสริมการย่อยอาหาร และเพิ่มระดับพลังงาน บางคนรับประทานทุเรียนอาจส่งผลต่อการย่อยอาหาร เนื่อ...

 • กระเพาะปลา 鱼鳔 4.jpg
  วิธีตุ๋นกระเพาะปลาเพื่อการบำรุง วิธีอย่างง่าย • ใช้กระเพาะปลาหนึ่งถุง หรือประมาณ 10 กรัม สำหรับรับประทานหนึ่งคน ใน หนึ่งครั้ง • อาจตุ๋นร่วมกับโสม และเปลือกส้มเล็กน้อยก็ได...

 • ไฮตั่ว.jpg
  สาหร่ายทะเล Hai Dai 海带 หรือ Kelp หรือ Kombu คุณลักษณะทางการแพทย์แผนจีน ในทางการแพทย์แผนจีน Hai Dai (kelp หรือ Kombu) มีรสเค็ม หวานเล็กน้อย ฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของกระเพาะ...

 • งาดำ.jpg
  งาดำ 黑芝麻 (hēi zhī má) Black Sesame คุณลักษณะทางการแพทย์แผนจีน รส: หวาน ฤทธิ์: กลาง เข้าสู่เส้นลมปราณ: ตับ ไต ม้าม การออกฤทธิ์ บำรุงตับและไต หยินและสารสำคัญ ทำให้อวัยวะทั้งห...

 • หงู่อึ๊ง.jpg
  หนิวหวง หรือหงู่อึ๊ง 牛黄 Niu Huang เป็นสมุนไพรสำคัญในตำรับยาจีนดีๆหลายตำรับ เช่น เพี่ยนจื้อหวาง(เพี่ยงเกี๋ยอึ๊ง) 片仔癀 Pian Zi Huang (Pien Tze Huang) และตำรับอันกงหนิงหวง(อังเก็งหงู่อ...

 • 5คุณประโยชน์กุหลาบ-ปก.jpg
  ดอกกุหลาบ 玫瑰花 ในทางการแพทย์แผนจีน มีรสขม ฤทธิ์อุ่น ส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต และขจัดภาวะเลือดชะงักงัน ควบคุมพลัง บรรเทาอาการซึมเศร้า ควบคุมประจำเดือน และบรรเทาอาการปวด 5 คุณประโยชน์...

 • กระเพาะปลา 鱼鳔.jpg
  กระเพาะปลา หรือ 鱼鳔 หวี เปี้ยว หรือหื่อเผีย ในภาษาจีน โดยแท้จริงแล้วไม่ใช่กระเพาะของปลา หากแต่เป็นอวัยวะในส่วนถุงลมที่ใช้ในการลอยตัวของปลา แพทย์จีนแต่โบราณใช้บำรุงเลือด โดยให้ฉายากร...

 • เก๋ากี้ 枸杞子 3.jpg
  เก๋ากี้ 枸杞子 จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรบำรุงหยิน Pharmaceutical Latin:Fructus Lycii Common English:Lycium Fruit , Chinese Wolfberry Fruit , Matrimony Vine Fruit, Lycium barbarum L. and...

 • เก๋ากี้ดำ.jpg
  เก๋ากี้ดำ 黑枸杞 ชื่อลาติน : Lycium ruthenicum Murr ชื่อสามัญ : Black wolfberry คุณลักษณะของเก๋ากี้ดำตามหลักการแพทย์แผนจีนคือ คือ รสหวาน ฤทธิ์กลาง ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของตับ ไต และปอ...

 • กุ้ยฮวา Gui Hua 桂花.jpg
  กุ้ยฮวา 桂花 หรือ หอมหมื่นลี้ (Sweet osmanthus Flower) มีชื่อเรียกอื่นว่า Mu Xi Hua 木犀花 คุณสมบัติตามหลักการแพทย์แผนจีน รสเผ็ดฉุน ฤทธิ์อุ่น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของ ปอด ม้าม ไต กลไกก...

 • เก๊กฮวย 菊花 1.jpg
  เก๊กฮวย 菊花 Pin Yin : JU HUAชื่อวิทยาศาสตร์ : Flos Chrysanthemiชื่อสามัญ : Chrysanthemum Flower เก๊กฮวยมีรสหวานอมขม ฤทธิ์เย็น ไม่มีพิษ เป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณตับ และปอด...

 • กังป๋วย 干贝.jpg
  กังป๋วย干贝 หรือ กังหื่อหยู มีรสหวาน ฤทธิ์กลาง ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณ ตับ, ไต, ม้าม ช่วยบำรุงหยิน เสริมเลือด บำรุงอวัยวะภายในทั้งห้า ซึ่งประกอบด้วย ตับ ไต หัวใจ ปอด ม้าม บำรุงหยิน บำร...

 • เขี่ยมซิก 芡实.jpg
  เขี่ยมซิก芡实 Qian Shi Pharmaceutical Latin : Semen EuryalesCommon English : Euryale Seeds, Foxnut เขี่ยมซิก มีคุณลักษณะตามหลักการแพทย์แผนจีนคือ รสหวาน ฤทธิ์ กลาง ออกฤทธิ์ตามเส้นลมป...

 • ขมิ้นชัน - เหง้า.jpg
  ชื่อสามัญ :Tumeric, Curcuma, Yellow Root ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L. วงศ์ ZINGIBERACEAEชื่ออื่น ๆ ขมิ้น, ขมิ้นแกง, ขมิ้นชัน, ขมิ้นหยอก, ขมิ้นหัว, ขี้มิ้น, ตายอ, หมิ้นพญาว่าน,ข...

 • จั่วจิเช่า 白花蛇舌草.jpg
  แปะฮวยจั่วจิเช่า BAI HUA SHE SHE CAO -白花蛇舌草 HERBA HEDYOTIS DIFFUSAE - OLDENLANDIA คุณสมบัติตามหลักการแพทย์แผนจีน รถขม-หวาน ฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของ ตับ กระเพาะอาหาร ลำไส...

 • ฉั่งฉิก 田七.jpg
  ฉั่งฉิก 田七 (Tian Qi) หรือ อีกชื่อหนึ่งว่า ซาฉิก 三七(San Qi) คุณสมบัติตามหลักการแพทย์แผนจีน รสหวาน ขมเล็กน้อย ฤทธิ์อุ่น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของตับ กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ปริมาณการใช...

 • ชวงเกียง 川芎.jpg
  ชวงเกียง 川芎 จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรปรับการไหลเวียนของเลือด Pharmaceutical Latin : Rhizoma Chuanxiong, Rhizoma Ligustici Chuanxiong, Rhizoma Ligustici Wallichii Common English : Szech...

 • ซวนเจ่าเหริน (ซึงจ๋อยิ้ง) 酸枣仁 Suan Zao Ren เป็นสมุนไพรในกลุ่มสงบประสาท เป็นเนื้อในเมล็ดของพุทราจีนพันธุ์หนึ่ง ช่วยให้หลับสบาย สงบจิตใจ ชื่ออื่นๆ : SEMEN ZIZYPHI SPINOSAE - SOUR JUJ...

 • ซึงจ๋อยิ้ง 酸枣仁.jpg
  ซึงจ๋อยิ้ง Suan Zao Ren 酸枣仁 SEMEN ZIZYPHI SPINOSAE - SOUR JUJUBE SEEDS จ๋อยิ้งจัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรสงบจิตใจ คุณลักษณะตามหลักการแพทย์แผนจีนคือ รสหวาน เปรี้ยว ฤทธิ์กลาง ออกฤทธิ์ตาม...

 • ดอกกุหลาบ 玫瑰花 2.jpg
  ดอกกุหลาบ Mei Gui Hua - 玫瑰花 - FLOS ROSAE RUGOSAE คุณสมบัติของสมุนไพร ตามหลักการแพทย์แผนจีน จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรควบคุมพลัง(ชี่) รสหวาน ขมเล็กน้อย ฤทธิ์อุ่น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณขอ...

 • ตังทั้งแห่เช่า 冬虫夏草.jpg
  ตังทั้งแห่เช่า (冬虫夏草) Dong Chong Xia Cao ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ophiocordyceps sinensis ชื่อสามัญ :Cordyceps,Chinese Caterpillar Fungus จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรบำรุงหยาง ตังทั้งแห่เช่า หรื...

 • แตงโม.jpg
  แตงโม XI GUA- 西瓜 - FRUCTUS CITRULLI คุณสมบัติตามหลักการแพทย์แผนจีน รสหวาน ฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของกระเพาะปัสสาวะ, หัวใจ, กระเพาะอาหาร, ม้าม และปอด กลไกการออกฤทธิ์ ล้าง...

 • ตังกุย 当归.jpg
  ตังกุย dang gui 当归 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radix Angelicae Sinensisชื่อสามัญ : Chinese Angelica Root, Tang-Kuei , Dong Quai Root บำรุงเลือด สมุนไพรสำคัญทางสูตินรีเวช มีใช้ในสมุนไพรไทยในช...

 • 參.jpg
  สารตัวสำคัญที่พบในรากโสมคือ สาร saponin ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ginsenoside กลุ่ม panaxoside และกลุ่ม chikusetsusaponin สารในโสมที่สำคัญที่สุดคือคือ ginsenoside ซึ่งจะมีในโส...

 • เปรียบเทียบเอีายเซียม-โสมคน2.jpg
  มักมีคำถามเรื่องการเลือกใช้โสมว่า เมื่อไหร่จะใช้โสมเอี่ยเซียม เมื่อไหร่จึงจะใช้โสมคน ในที่นี้จะขอสรุปเป็นข้อสังเกตคร่าวๆ โสมเอี่ยเซียม 西洋参 - RADIX PANACIS QUINQUIFOLII รสหวาน ขมเล็...

 • โสมและหัวผักกาด.jpg
  ผู้ที่ใช้สมุนไพรจีนประจำ มักได้รับคำแนะนำว่า ไม่ควรทานหัวผักกาดพร้อมกับโสม สาเหคุที่มาของคำแนะนำนี้ก็เพราะว่า โสมมีสรรพคุณในการบำรุงปอดและไตเพิ่มน้ำ แก้กระหายปรับสภาพอาการที่หายใจไ...

 • โสมเอี่ยเซียม 西洋参 หรือชื่อสามัญว่า American Ginseng ชื่อละตินคือ Panax quinquefolium L. ส่วนโสมคน หรือหยิ่งเซียม 人參 ชื่อสามัญคือ Ginseng ชื่อละตินคือ Panax Giaseng C. A. Mey. ดังที...

 • บักเฮียง 木香.jpg
  บักเฮียง 木香 Mu Xiang หรือโกฐกระดูกในตำราสมุนไพรไทย เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ไทยยืมมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสมุนไพรจีน สังเกตจากชื่อที่มีคำว่า "โกฐ" นำหน้า ชื่อสามัญ : Costus Rootชื...

 • แบะตง 麦冬.jpg
  แบะตง 麦冬 mai dong สมุนไพรบำรุงประสาท เสริมสร้างการทำงานของปอด บำรุงหัวใจ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radix Ophiopogonis, Tuber Ophiopogonisชื่อสามัญ : Ophiopogon Tuber , Creeping Lily-Turf R...

 • ปลิง.jpg
  เรามักได้ยินชื่อเสียงของปลิงในด้านอาหารบำรุงขึ้นชื่อของชาวจีน ถึงขนาดได้รับการยกย่องให้เป็น "บิ๊กโฟร์" ของอาหารจากทะเลขึ้นโต๊ะจีนในงานเลี้ยงใหญ่ ร่วมกับกระเพาะปลา, หอยเป๋าฮื้อ และห...

 • ปักตังเซียม 党参.jpg
  ปักตังเซียม หรือตั่งเซียม 党参 Dang Shen สมุนไพร " เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย" ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radix Codonopsisชื่อสามัญ : Codonopsis Root, Bonnet Bellflower , Downy Bellflower Root ค...

 • ปักคี้1.jpg
  หวงฉี หรืออึ่งคี้ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว 黄芪 (huáng qí) เป็นพืชสายพันธุ์ Astragalus membranaceus เป็นสมุนไพรยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือและภาคตะวันออกของจีน และถูกนำมาใ...

 • แปะฮะ 百 合 1.jpg
  แปะฮะ 百 合 Bai He ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bulbus Lilii ชื่อสามัญ : Lily Bulb, Brown's Lily Bulb, Lilium รสหวานอมขม ฤทธิ์เย็นเล็กน้อย เป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของหัวใจและปอด จัด...

 • ตั่วจ้อ 大枣 1.jpg
  ตั่วจ้อ 大枣 da zao ; อั่งจ้อ hong zao 紅枣 หรือพุทราจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fructus Jujubeชื่อสามัญ : Jujube, Jujube Berry , Chinese Date , Zizyphus , Black Date รสหวาน ฤทธิ์อุ่น ออกฤทธ...

 • โต่วต๋ง 杜仲 1.jpg
  โต่วต๋ง 杜仲 Du Zhong สมุนไพรแก้ปวดหลัง ลดความดันโลหิต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cortex Eucommiaeชื่อสามัญ : Eucommia Bark คุณลักษณะ รสหวาน ฉุน ฤทธิ์อุ่น เป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณ...

 • โหง่วจูยู้ Wu Zhu Yu.jpg
  Wu Zhu Yu 吳茱萸 - FRUCTUS EVODIAE รสเผ็ด ขม ฤทธิ์ร้อน มีพิษเล็กน้อย ออกทธิ์ตามเส้นลมปราณของตับ ม้าม กระเพาะอาหาร ไตขนาดการใช้ ครั้งละ 1.5 - 10 กรัม กลไกการออกฤทธิ์ อบอุ่นจงเจียว ขับ...

 • โสมคน 人參 2.jpg
  โสมคน หยิ่งเซียม REN SHEN - 人參 Pharmaceutical Latin : Radix GinsengCommon English : Ginseng Root , Asian Ginseng Root, Panax จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรบำรุงพลัง (ชี่) คุณสมบัติ รสหวาน ...

 • โสม.jpeg
  โสม แบ่งตามแหล่งที่เกิดกว้างๆ ได้ 2 กลุ่มคือ - โสมตะวันออก- โสมตะวันตก โสมตะวันออก คือโสมดั้งเดิมของชาวจีน ถ้าดิบๆก็เรียกกันว่าโสมคน ถ้าผ่านกรรมวิธีแปรรูป ก็จะเป็น โสมขาว โสมแดง โส...

 • หลินจือ 灵芝 2.jpg
  หลินจือ 灵芝 Pin-yin : Ling ZhiBiological Name : Ganoderma lucidum หรือ Ganoderma japonicumPharmaceutical Name : Ganodermae lucidi, Ganodermae japoniciชื่ออื่นๆ : mu ling zhi 木靈芝,jun...

 • ไหว่ซัว.jpg
  ไหว่ซัว 淮山 ( huai shan ) สมุนไพรเสริมระบบดูดซึมสารอาหาร จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรบำรุงพลัง(ชี่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhizoma Dioscoreaeชื่อสามัญ : Chinese Yam, Mountain Yam Rhizome รสหวาน...

 • เหล่งเอี๊ยง.jpg
  เหล่งเอี๊ยง LING YANG JIAO -羚羊角 Cornu Saigae TataricaeCornu AntelopisAntelope Horn คุณสมบัติตามหลักการแพทย์แผนจีน รสเค็ม ฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของ หัวใจ ตับ ปอด ขนาดการใช้...

 • ห่อสิ่วโอว 何首烏.jpg
  ห่อสิ่วโอว 何首烏 He Shou Wu จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรบำรุงเลือด ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Radix Polygoni Multiflori (Preparata)ชื่อสามัญ : Fleeceflower Root , Flowery Knotweed Root, mbing Kno...

 • โพสต์ทั่วไป.jpg
  เออเจียว อาเจียว หรืออากา ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว 阿膠 (Ā Jiāo) เป็นยาแผนจีนที่เป็นเจลาตินที่สกัดจากหนังลา มีการใช้เป็นเวลาหลายพันปีในประเทศจีนและส่วนอื่น ๆ ของเอเชียเพื่อประโยชน์ต่อสุขภ...

 • อิมเอี่ยขัก 淫羊藿.jpg
  อิมเอี่ยขัก หรืออินหยางฮั่ว YIN YANG HUO 淫羊藿 ชื่อละติน : Herba Epimediiชื่อสามัญ : Epimedium , Horny Goat Weed Leaf จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรบำรุงหยาง คุณลักษณะของสมุนไพร ตามหลักการแพท...

 • เอี่ยเซียม 西洋参2.jpg
  เอี่ยเซียม 西洋參 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radix Panacis Quinquefoliiชื่อสามัญ : American Ginseng Root โสม มีหลายสายพันธุ์แตกต่างกันตามแหล่งที่เกิด แต่มีสิ่งร่วมกันคือ มี “จินเซโนไซด์&...

 • เอี่ยกำเก็ก 洋甘菊.jpg
  เอี่ยกำเก็ก 洋甘菊 มีชื่ออื่นๆว่า German chamomile, wild chamomile, Hungarian chamomile, pineapple weed. คุณสมบัติตามหลักการแพทย์แผนจีนคือ รสหวาน ขมเล็กน้อย ฤทธิ์กลาง ออกฤทธิ์ตามเส้นล...

 • อึ่งโน้ย.jpg
  หวงเหลียน หรืออึ่งโน้ย ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว คุณสมบัติ รสขม ฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของหัวใจ ลำไส้ใหญ่ ตับ กระเพาะอาหาร (ถุงน้ำดี, ม้าม) ขนาดการใช้ ครั้งละ 1.5 - 10 กรัม กลไกก...

 • >> คอเลสเตอรอล << ฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด 14/10/13 พบว่าเฉพาะสารสกัดเอทิลอะซิเตรท มีผลลดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และไขม...

 • ลูกใต้ใบ.jpg
  ชื่อสามัญ Egg Woman, Tamalaki, Hazardana, Stonebreaker, Seed-under-leaf ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn สรรพคุณ หญ้าลูกใต้ใบ-ทั้งต้น รสขมจัด แก้ไข้ทุกชนิด...

 • กระเจี๊ยบเขียว.jpg
  กระเจี๊ยบเขียว : กลูตาไทโอนริมรั้ว ชื่อสามัญ Okra, Lady’s Finger, Gombo, Gumbo, Bendee, Quimbamto ชื่อวิทยาศาสตร์ Abelmoschus esculentus (L.) Moench จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACE...

 • กระเทียม.jpg
  ชื่อสามัญ : Garlicชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium sativum L. จัดอยู่ในวงศ์พลับพลึง (AMARYLLIDACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย ALLIOIDEAE (ALLIACEAE)ชื่ออื่นๆ : หอมเทียม(เหนือ),ปะเซ้วา(แม่ฮ่องสอน)...

 • กระเจี๊ยบแดง.jpg
  กระเจี๊ยบแดง Jamaican Sorel, Roselleชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa L.วงศ์ : Malvaceae ชื่ออื่น : กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเปรี้ย ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง สรรพคุณ : กระ...

 • ขิง.jpg
  ขิง Ginger ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale Roscoe จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) สรรพคุณ เหง้า : รสหวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ...

 • ปลาไหลเผือก.png
  ปลาไหลเผือก ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurycoma longifolia Jack จัดอยู่ในวงศ์ปลาไหลเผือก (SIMAROUBACEAE) รากปลาไหลเผือก รสขมเมาเย็นเล็กน้อย ถ่ายพิษต่างๆ,ถ่ายฝีในท้อง,ถ่ายพิษไข้ พิษเสมหะและโลห...

 • ย่านาง 2.jpg
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels วงศ์ : Menispermaceae ชื่อสามัญ : Bamboo grass ชื่ออื่น : จ้อยนาง (เชียงใหม่) เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว (กลาง) ยาดนาง (สุราษฎร์ธา...

 • รางจืด.jpg
  รางจืด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergia laurifolia Lindl. วงศ์ : Acanthaceaeชื่ออื่น : กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว (ภาคกลาง) คาย รางเย็น (ยะลา) จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งก...

 • 2016-11-12-22-44-21.jpg
  สำหรับผู้ที่มีกระเพาะปลาตกทอดมาตั้งแต่สมัยอากงอาม่า ต้องการจะนำมารับประทาน ปัญหาหนึ่งที่มักพบก็คือ ไม่รู้จะหั่นยังไง ครั้นจะนำไปให้ร้านขายยาหั่นให้ ร้านขายยาจีนสมัยนี้ก็เหลือน้อยเต...

 • 8 สมุนไพรจีนบำรุงเลือด.jpg
  สมุนไพรจีน ที่ทราบกันดีว่าส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและพลังชี่: ตังกุย (Angelica Sinensis): ตังกุยมักใช้ใน การแพทย์แผนจีน เพื่อบำรุงและกระตุ้นเลือด มักใช้เพื่อรักษาภาวะขาดเลือดและ...
Visitors: 305,725