เทียนหวางผู่เซินตัน (เทียงอ๊วงโปวซิมตัง) Tian Wang Bu Xin Dan 天王补心丹

เทียนหวางผู่ซินตัน หรือ เทียงอ๊วงโปวซิมตัง เป็นตำรับยาจีนคลาสสิคที่ใช้มาแต่โบราณ 

 

ส่วนประกอบของตำรับ

ประกอบด้วยสมุนไพรดังนี้ **

แชตี่ 生地黃 Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang  
ต้างเซียม 党参 (Rx. Codonopsis) (Dang Shen)  
เทียงหมึ่งตง 天门冬 Rx. Asparagi Tian Men Dong  
แบะหมึ่งตง 麦门冬 Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong  
หง่วงเซียม 玄參 Rx. Scrophulariae Xuan Shen  
ตังเซียม 丹参 Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen  
หกเหล็ง 茯苓 Poria Fu Ling  
เอียงจี่ 远志 Rx. Polygalae Yuan Zhi  
ตังกุย 当归 Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui  
โงวบี่จี้ 五味子 Fr. Schisandrae Wu Wei Zi  
 แปะจี๋ยิ้ง 柏子仁 Sm. Platycladi Bai Zi Ren  
ซึงจ๋อยิ้ง 酸枣仁 Sm. Zizyphi Spinosae Suan Zao Ren  
กิ๊กแก้ 桔梗 Rx. Platycodi Jie Geng  
         

 

 

 

 

* https://store.yinyanghouse.com/shop/chinese-herbal-medicine/tian-wang-bu-xin-wan

** http://www.americandragon.com/Herb%20Formulas%20copy/TianWangBuXinDan.html

 

วิธีรับประทาน

ครั้งละ 8 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

 

ขนาดบรรจุ

ขวดละ 200 เม็ด

 

ทะเบียน ยาแผนโบราณที่ K19/30

 

 

ปรึกษาเภสัช ก่อนใช้ยา กรุณาเพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
ราคาขาย
฿160
จำนวน:
Visitors: 241,447