ตำรับยาสมุนไพรคลาสสิค

การใช้สมุนไพรของแพทย์แผนจีนแต่โบราณ นิยมใช้ยาเป็นตำรับในการรักษาผู้ป่วยมากกว่าการใช้สมุนไพรเดี่ยว การใช้สมุนไพรเป็นตำรับ มีจุดเด่นที่สามารถคัดเลือกสมุนไพรหลายๆชนิดมาใช้ร่วมกันเพื่อทำหน้าที่ต่างกันในการรักษาผู้ป่วยในขณะนั้น การตั้งตำรับยาที่เหมาะสม อาจเสริมฤทธิ์หรือลดพิษของยาในตำรับได้ ทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีในการรักษา

ในการตั้งตำรับยาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อปรุงเป็นตำรับยาที่มีฤทธิ์รักษาตามที่ต้องการ มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด หรืออยู่ในระดับที่ร่างกายสามารถจัดการได้ ในคัมภีร์"เน่ยจิง" ซึ่งเป็นคัมภีร์แพทย์จีนแต่โบราณ อธิบายหน้าที่ของสมุนไพรในตำรับยา จะประกอบด้วย

  • ตัวยาหลัก : เป็นตัวยาสำคัญที่ใช้รักษาโรคของตำรับนั้น มีผลในการรักษาสาเหตุของโรคหรืออาการสำคัญของโรค จึงเป็นตัวยาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลการรักษาของตำรับ
  • ตัวยาเสริม : เป็นตัวยาเสริมประสิทธิภาพของตัวยาหลักในตำรับ รวมถึงใช้แก้ไขอาการอื่นๆของโรคที่ตัวยาหลักไปไม่ถึง
  • ตัวยาช่วย : คือตัวยาที่ทำหน้าที่เสริมฤทธิ์ หรือควบคุม,ลด หรือขจัดพิษ ของตัวยาอื่นในตำรับ อีกทั้งยังช่วยรักษาผลข้างเคียงของตัวยาเหล่านั้นด้วย
  • ตัวยานำพา : เป็นตัวยาที่ช่วยพาตัวยาอื่นในตำรับ ให้ออกฤทธิ์ยังบริเวณที่ต้องการ และช่วยประสานตัวยาอื่นในตำรับให้เข้ากัน

 

 

ตำรับยาจีนตั้งแต่โบราณ ผ่านการใช้ในการรักษาผู้ป่วยนานนับร้อยนับพันปี กว่าจะเป็นตำรับยาที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ ในที่นี้ จะขอนำตำรับยาบางส่วนที่นิยมใช้กันมากจนถือว่ามีความคลาสสิค มากล่าวถึงในที่นี้

 

    • รับจัดสมุนไพรตามใบสั่ง.jpg
      สำหรับท่านที่มีตำรับยาสมุนไพรจีน หรือใบสั่งยาสมุนไพรที่ออกให้โดยแพทย์แผนจีน หรือยาจีนตามตำรับโบราณ (ดูข้อมูลตำรับยาจีนคลาสสิค ที่นี่) หากท่านไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนไม่อยากฝ่าการจราจรข...
Visitors: 277,018