Charting บันทึกอุณหภูมิเพื่อหาวันไข่ตก เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

 Charting การวัดอุณหภูมิ เพื่อหาวันไข่ตก 

วิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ก็คือ การสามารถกำหนดวันเที่ไข่ตก ด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย แล้วพล๊อทเป็นกราฟทุกวัน จากกราฟนี้ คุณจะสามารถทำความเข้าใจกับร่างกายของคุณเกี่ยวกับรอบระยะเวลาของประจำเดือน รวมถึงทราบกำหนดวันไข่ตกได้ด้วย

การทำแผนภูมิเพื่อการตั้งครรภ์ จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ

 • อุณหภูมิของร่างกาย
 • สำรวจสารคัดหลั่งจากปากมดลูก เช่น ตกขาว เมือก
 • บันทึกวันเริ่มต้นของประจำเดือน
 • บันทึกวันที่มีเพศสัมพันธ์

     การรู้ถึงวันที่ไข่ตก และมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันดังกล่าว ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ และช่วยให้แพทย์สามรถวางแผนรักษาอาการมีบุตรยากได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

     เมื่อไข่ตกร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนส์โปรเจสเตอโรน ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย และอุณหภูมิจะคงที่ในระดับสูงนี้ไปจนประจำเดือนมาอุณหภูมิจึงจะลดลง  นอกจากนี้ จะรู้สึกว่ามีของเหลวออกมาทางช่องคลอดมี ลักษณะเป็นเมือก ใส ลื่น คล้ายไข่ขาว

     แต่ถ้าเกิดการตั้งครรภ์ในรอบนั้น ระดับฮอร์โมนส์โปรเจสเตอโรนจะไม่ลดลง อุณหภูมิจะคงที่ในระดับสูงต่อไป หากปรากฎค่าอุณหภูมิสูงนานเกิน20 วันหลังจากไข่ตกแล้ว แสดงว่าได้ตั้งครรภ์แล้ว

     มีข้อน่าสังเกตคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น นั่นหมายถึงว่าไข่ตกเรียบร้อยแล้ว และอาจหมายถึงการพลาดโอกาสทองไปแล้วก็ได้ แต่เมื่อคุณได้พล๊อตกราฟทำชาร์ทเป็นประจำทุกวันมาหลายๆเดือน คุณก็จะรู้จักร่างกายตัวเองดีพอที่จะพยากรณ์วันที่ไข่จะตกล่วงหน้าได้

 

 

 วิธีการวัดอุณหภูมิหาวันที่ไข่ตก เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ 

 • เริ่มบันทึกในวันแรกของรอบเดือน
 • วัดอุณหภูมิในเวลาเดียวกันเป็นประจำ และเวลาที่เหมาะสมก็คือ เพิ่งตื่นนอน ก่อนที่จะทำกิจกรรมใดๆ ถ้าจะให้ดีควรจะวัดก่อนที่จะลุกจากเตียง
 • จะวัดอุณหภูมิทางใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นปาก รักแร้ หู หรือช่องคลอด แต่ให้เป็นการวัดด้วยวิธีเดียวกันไปตลอด
 • บันทึกค่าอุณหภูมิ และพล๊อตกราฟเพื่อให้ดูง่าย โดยให้แกนตั้งเป็นอุณหภูมิ และแกนนอนเป็นวันที่ของรอบเดือน
 • เป็นไปได้ว่าคุณจะเจอค่าอุณหภูมิประหลาดๆที่ดูไม่เข้ากับภาพใหญ่ของแผนภูมิ ตราบใดที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆก็ช่างมันเถอะ

 

พึงระลึกถึงกำหนดเวลาที่น่าสนใจดังนี้

o ไข่ที่ตก จะมีอายุ 24 ชั่วโมงหลังหลังการตกของไข่

o อสุจิสามารถอยู่ในท่อนำไข่ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หากไข่ยังตกมาไม่ถึง

o เวลาที่อสุจิใช้เดินทาง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นชาร์ตนี้ไปทำการพล๊อตกราฟและเก็ยไว้เป็นประวัติของตัวเอง


 • จุดกดปรับสมดุลประจำเดือน.jpg
  การกดจุดเหล่านี้ จะช่วยปรับประจำเดือนให้ค่อยๆกลับสู่สภาวะสมดุล เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยปลายนิ้ว จุดซานอินเจียว 三阴交 ตำแหน่ง อยู่ใกล้กับข้อเท้าด้านใน เหนือตาตุ่ม 3 นิ้ว เมื่อกดจะป...

 • หญิงหลังคลอด ตามหลักการแพทย์แผนจีน ช่วงเวลาหลังคลอดของหญิง หมายความถึงช่วงเวลาหลังคลอด 4 เดือน อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาหนึ่งเดือนแรกหลังคลอด จะเป็นเป็นเวลาที่สำคัญที่สุด และอาจมีผลต่อ...

 • ตำรับยาสำหรับหญิงหลังคลอด ตำรับที่เป็นที่นิยมในการช่วยฟื้นฟูร่างกายหญิงในช่วงหลังคลอด คือ “แซฮ่วยทึง” Sheng Hua Tang 生化汤 และตำรับ “เกียงกุยเถี่ยวฮ่วยอิ้ม” X...

 • การดูแลหญิงหลังคลอดบุตร.jpg
  ในทางการแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจากความเสื่อมโทรมของร่างกายที่ต้องแบ่งชีวิตตัวเองเพื่อสร้างชีวิตใหม่ในครรภ์ จากการสูญเสียเลือ...

 • สมุนไพรบำรุงเลือดหลังคลอด กระเพาะปลา 鱼鳔 สมุนไพรบำรุงเลือดที่ชาวจีนนิยมให้หญิงหลังคลอดรับประทานคือกระเพาะปลา 鱼鳔 กระเพาะปลา โดยเฉพาะกระเพาะปลาเก่า ตำราแพทย์แผนจีนกล่าวว่า กระเพาะปลาม...

 • 2016-11-12-22-44-21.jpg
  กระเพาะปลา เป็นอาหารจากท้องทะเลเลื่องชื่อระดับ"บิ๊กโฟร์" ที่ได้ขึ้นโต๊ะอาหารงานเลี้ยงรับรองในงานพิธีสำคัญของจีน ร่วมกับ หูฉลาม หอยเป๋าฮื้อ และปลิงทะเล อย่างไรก็ตาม กระเพาะปลาในที่น...

 • FAQ Inferitility.png
  Charting ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร การแพทย์แผนจีน ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร ? จุดเด่นของการแพทย์แผนจีนในการช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก คืออะไร ? สามารถใช้การแพทย์แผนจีนร่วมกับการแพทย์แ...

 • 2016-12-22-22-57-02.jpg
  สาเหตุ การแพทย์แผนจีนจำแนกประเภทของการมีบุตรยาก จากอาการที่ปรากฎ สามารถจำแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ 1) หยางของไตพร่องประจำเดือนมีสีอ่อนจาง มีตกขาวสีขาวขุ่น มีอาการปวดเอวและเข่า ล้า บว...

 • การแพทย์จีนให้ความสนใจในเรื่องการตั้งครรภ์โดยแบ่งออกเป็นระยะดังนี้ 1) ก่อนตั้งครรภ์ ผู้เป็นมารดาจะต้องจัดเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนโดยการรับประทานยาสมุนไพรบำรุงต่างๆ หรือรับประท...


 • ตำรับยาจีน Menopause.jpg
  หนึ่งในลักษณะของอาการวัยหมดประจำเดือนคือ อาการเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป เมื่อปัญหาหนึ่งหายไปอีกปัญหาหนึ่งก็เข้ามาแทนที่ โดยปกติวัยหมดประจำเดือนเริ่มต้นเมื่อผู้หญิงอายุประมาณ 40 ปี และจะมีอา...

 • Menopause_TCM.jpg
  การมีประจำเดือน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการให้นมบุตรนั้นเป็นหน้าที่เฉพาะในสตรีเท่านั้น วัยหมดประจำเดือนหมายถึงสตรีผู้นั้นได้หมดภาระเกี่ยวกับการมีบุตร ร่างกายของเธอจะมีการเปลี่ย...

 • กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนที่พบบ่อย สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มอาการทางอารมณ์ และกลุ่มอาการทางร่างกาย กลุ่มอาการทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า อารมณ์เสีย กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ก...

 • ตามทรรศนะการแพทย์แผนจีน ให้ความสำคัญกับ เลือด 血 และพลัง หรือที่เรียกว่า ”ชี่” 气 ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประจำเดือน และมีผลกระทบต่อไปถึงการตั้งครรภ์ และการมีบุตรอย่างต่อเนื่องกั...

 • แพทย์แผนจีนเชื่อว่าอาหารที่มีฤทธิ์เย็น ทำให้หลอดเลือดหดตัว มดลูกเย็น ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก โลหิตประจำเดือนถูกขับออกได้ยาก อาจทำให้มดลูกเกร็งจนปวดประจำเดือน ส่งผลต่อเนื่องไปถึง...

 • สำหรับคุณสุภาพสตรีที่มักมีอาการท้องอืดในช่วงมีประจำเดือน สามารถบรรเทาอาการท้องอืดได้ด้วยการกดนวดที่จุดต่อไปนี้ จุดเหอกู่ 合谷穴 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดบนจุดเหอกู่ นาน 3-5 วินาที แล้วพัก 2...
Visitors: 180,091