พะโล้

五香 สมุนไพรในเครื่องพะโล้

โงวเฮียง 五香 แปลได้ว่า กลิ่นหอมทั้งห้า ประกอบด้วยสมุนไพรที่มึกลิ่นหอมจำนวนหลายชนิด (มากกว่าห้า) ซึ่งประกอบกันเข้าเป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ชวนรับประทาน ซึ่งการเลือกชนิดและอัตราส่วนของสมุนไพร มีผลทำให้กลิ่นของเครื่องพะโล้นี้มีความหอมแตกต่างกันออกไป

สมุนไพรที่มักใช้ประกอบกันเป็นเครื่องพะโล้นี้ มีดังนี้

• กุ้ยพ้วย 桂皮 อบเชย
• โป้ยกัก 八角 หรือ ตั่วฮ้วยเฮียง 大茴香
• อ่วงซุยจี้ 芫荽子 ลูกผักชี
• แปะเต่าโข่ว 白豆蔻 ลูกกระวาน
• เสียวฮ้วย 小茴香 ยี่หร่า
• ชวงเจีย 川椒 พริกหอม
• เต็งเฮียง 丁香 กานพลู
• โอ่วเจีย 胡椒 พริกไทยเม็ด
• เกาเหลี่ยงเกีย 大高良薑 ข่า
• ฉิ่งพ้วย 陳皮 เปลือกส้ม
• เหน็กเต่าโข่วอี 肉豆蔻衣 ดอกจันทน์
• เหน็กเต่าโข่ว 肉豆蔻 ลูกจันทน์
• เปราะหอม shan nai 山奈

อย่างไรก็ตาม ยังมีสมุนไพรจีนที่ให้กลิ่นหอมชวนรับประทานอย่างอื่นอีก ที่อาจมีผู้คิดค้นนำไปใส่ในตำรับเครื่องพะโล้ที่ให้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งเป็นตำรับลับของตัวเองของใครของมัน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 178,188