การดื่มชาในช่วงมีประจำเดือน

ในช่วงมีประจำเดือน ผู้หญิงจะสูญเสียเลือดมากกว่าปกติ องค์ประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ในการสังเคราะห์เลือดคือธาตุเหล็ก ในขณะที่ชามีกรดแทนนิก (Tannic acid) ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งกรดแทนนิกจะไปรวมกับโมเลกุลของธาตุเหล็กในอาหารทำให้เกิดตะกอน ทำให้เยื่อบุลำไส้ดูดซึมโมเลกุลเหล็กได้ยาก 

การดื่มชาในช่วงมีประจำเดือนอาจทำให้สูญเสียธาตุเหล็กได้ง่าย และนำไปสู่โรคโลหิตจาง

นอกจากนี้ ชายังประกอบด้วย ธีโอฟิลลีน ซึ่งเป็นคาเฟอีน สารเหล่านี้ยังสามารถกระตุ้นร่างกายมนุษย์ซึ่งอาจทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติในช่วงมีประจำเดือน และยังกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้คนรู้สึกตื่นเต้น

ดังนั้น ผู้หญิงควรพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มชาระหว่างมีประจำเดือน และควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เลือดสัตว์ ตับสัตว์ ผักโขม เห็ด เนื้อวัว เนื้อแกะ ฯลฯ เพื่อป้องกันโรคโลหิตจาง

อย่างไรก็ตาม ชามีโปรตีนปริมาณมาก คิดเป็นประมาณ 15-23% ของน้ำหนักของใบชาแห้ง หากคุณดื่มชาวันละ 5 ถึง 6 ถ้วย คุณจะได้รับโปรตีน 70 มก. ซึ่งสามารถเสริมโปรตีน ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการได้

เป็นข้อดีของชา แต่ก็ไม่อาจทดแทน ความสามารถในการสร้างเลือดที่สูญเสียไปจากการดื่มชาในช่วงมีประจำเดือน

Visitors: 305,726