เกี่ยวกับเรา

OrientalMed มีต้นกำเนิดในประเทศไทยย้อนหลังกลับไปถึงสมัยลอดลายมังกร ครั้งที่อากง อ้วยช้วน แซ่จัง หอบเสื่อและหมอนจากเมืองจีน พร้อมกับความรู้ด้านสมุนไพรมาตั้งรกรากในประเทศไทย จากร้านขายยาร้านแรก เต๊กแซตึ๊ง สู่ร้านที่สอง เต็กเซ้งโอสถ 

เต็กเซ้งโอสถ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 บนถนนเจริญกรุง ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดร้าน

 

ในปี พ.ศ. 2523 เต็กเซ้งโอสถ ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่บนถนนสาธุประดิษฐ์ จนถึงปัจจุบัน

 จากรุ่นแรก สู่ปัจจุบัน   OrientalMed สร้างบุคลากรสายสุขภาพของตัวเองขึ้น ในปัจจุบัน ให้บริการโดยเภสัชกรแผนปัจจุบัน แพทย์-เภสัชกรแผนไทย ผสานกับองค์ความรู้แผนจีนที่สืบทอดมา ในช่องทางใหม่คือ Online ผ่านอินเตอร์เน็ต ปรากฏตัวบน Facebook Fanpage ในชื่อ การแพทย์แผนจีน และที่ใหม่คือ www.OrientalMed.net แห่งนี้

Visitors: 308,927