จิง-ชี่ สารจำเป็นแห่งชีวิต

"จิง-ชี่" 精气 สารจำเป็นแห่งชีวิต


ไต 肾 มีหน้าที่สำคัญหลายประการ แต่หน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือ เป็นที่เก็บสะสมสารจำเป็นแห่งชีวิต คือสาร”จิง” 精 และพลัง”ชี่” 气

สาร”จิง” เป็นสารจำเป็นแห่งชีวิต มีที่มาจากสองแหล่งคือ สาร”จิง”ที่มีมาแต่กำเนิด และ สาร”จิง”ที่ได้มาภายหลัง

1) สาร”จิง” ที่มีมาแต่กำเนิด ได้มาจากพ่อแม่ตั้งแต่ที่คนแต่ละคนยังเป็นทารกในครรภ์ และถูกเก็บสะสมไว้ที่ไต เป็นทุนตั้งต้นที่ได้จากพ่อแม่

2) สาร"จิง"ที่ได้มาภายหลัง ได้จากอาาหารและน้ำที่ร่างกายได้รับ เมื่อผ่านการย่อยและดูดซึมโดยกระเพาะและม้ามได้เป็นสาร"จิง"นี้แล้ว ม้ามจะทำหน้าที่ลำเลียงสาร"จิง"นี้ไปเป็นวัตถุตั้งต้นในการทำงานให้แก่อวัยวะต่างๆของร่างกาย ส่วนที่เหลือ ม้ามจะส่งไปทำหน้าที่บำรุงเลี้ยงสาร"จิง"ที่มีมาแต่กำเนิด และเก็บสะสมไว้ที่ไต เหมือนกับสารจ"จิง"ที่มีมาแต่กำเนิด

และเมื่อจำแนกสาร"จิง" ตามหน้าที่ จะแบ่งได้เป็นสาร"จิง"ของระบบสืบพันธุ์ และสารจิงของอวัยวะต่างๆ

1) สาร"จิง"ของระบบสืบพันธุ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับความสามารถในการสืบพันธุ์ ทั้งหลาย และทำหน้าที่เกี่ยวกับความเจริญเติบโตของร่างกายอีกด้วย การที่คนแต่ละคนจะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสารจำเป็น"จิง" และพลัง"ชี่"ที่ถูกเก็บสะสมอยู่ที่ไตนี้

2) สาร"จิง"ของอวัยวะภายใน เป็นสารพื้นฐานที่อวัยวะภายในระบบต่างๆใช้ในการทำงาน ได้มาจากสาร"จิง"ที่ได้มาในภายหลัง จากอาหารและน้ำหลังผ่านการย่อยและดูดซึมแล้ว ที่ม้ามลำเลียงส่งมา

สาร"จิง" ที่มีมาแต่กำเนิด จะถูกเก็บไว้ที่ไต และเมื่อคลอดออกมาแล้ว อาหารที่ร่างกายได้รับจะถูกดูดซึมเปลี่ยนไปเป็นสาร"จิง" และม้ามจะส่งไปให้อวัยวะภายในต่างๆ ส่วนที่เหลือก็จะถูกส่งไปที่ไตเพื่อบำรุงเลี้ยงสาร"จิง"แต่กำเนิดและเก็บสะสมที่ไตเช่นกัน พัฒนาการและความสมบูรณ์แข็งแรงของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันก็เป็นผลมาจากความสมบูรณ์ของสาร"จิง"และพลัง"ชี่"ของไตนี้เอง

ส่วนพลัง"ชี่"ของไต ได้มาจากสาร"จิง"ของไตที่ให้พลังชีวิตออกมา

พลัง"ชี่"ของไต ทำให้อวัยวะภายในระบบต่างๆทำงาน เมื่อใดที่พลัง"ชี่"ของไตพร่อง จะทำให้อวัยวะภายในทำงานผิดปกติ เกิดเป็นความเจ็บป่วยในลักษณะต่างๆ

ความสมบูรณ์ของ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กจึงอยู่ที่ความสมบูรณ์ของ"จิง-ชี่" การแก้ไขความผิดปกติของพัฒนาการ จึงแก้ไขด้วยการบำรุงไตเป็นสำคัญ

อีกด้านหนึ่งของพัฒนาการก็คือความเสื่อม ก็มีผลมาจากสารจำเป็นแห่งชีวิต "จิง-ชี่" เช่นกัน เมื่อ “จิง-ชี่” พร่องลง ม้ามไม่ได้รับการบำรุงเลี้ยงที่เพียงพอ ส่งผลให้ทำการย่อยอาหาร การดูดซึม และการลำเลียงสาร”จิง” ไปยังอวัยวะต่างๆและไตได้น้อยลง เมื่อไตได้รับสาร”จิง” ที่ม้ามส่งมาน้อยลง ก็ยิ่งทำงานแย่ลง เป็นวัฏจักรแห่งความถดถอย และเมื่ออวัยวะภายในต่างๆได้รับสาร”จิง” ที่ม้ามลำเลียงมาจากการแปลงอาหารที่รับประทานเข้าไปได้น้อย อวัยวะต่างๆจะเสื่อมลง ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

และเมื่อใดที่สาร"จิง" หมดลง ชีวิตก็สิ้นสุดลงเช่นกัน


  • ไต ในการแพทย์แผนจีน.jpg
    ไต 肾 ไตเป็นหนึ่งอวัยวะภายในทั้งห้าตามหลักการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีความสำคัญสูงมาก แพทย์แผนจีนถือว่าเป็นรากฐานของอวัยวะภายในและ “อิน-หยาง” (Yin–Yang) ไตเป็นกำเนิดของชีวิต ไตเป็นรากฐานข...

  • กิมกุ่ยเสียงขี่.jpg
    ไต 肾ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีความสำคัญไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายปัสสาวะเท่านั้น ในทางการแพทย์แผนจีน "ไต" มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆทั่วร่างกาย คล้ายๆกับเป็นคลังเสบียง ...

  • "เทียนกุ่ย" 天癸 กับฮอร์โมนส์เพศ ตามหลักการแพทย์แผนจีน "เทียนกุ่ย"天癸 จะเป็นตัวกำหนดความสามารถและพัฒนาการเกี่ยวกับเพศทั้งในชายและหญิง ทั้งในด้านสรีระที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความสามารถในกา...

  • การจำแนกการพร่องของไต.jpg
    ไต 肾ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีความสำคัญไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายปัสสาวะเท่านั้น ในทางการแพทย์แผนจีน "ไต" มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆทั่วร่างกาย คล้ายๆกับเป็นคลังเสบียง ...
Visitors: 213,705