ตำรับยาสำหรับหญิงหลังคลอด

ตำรับยาสำหรับหญิงหลังคลอด

ตำรับที่เป็นที่นิยมในการช่วยฟื้นฟูร่างกายหญิงในช่วงหลังคลอด คือ “แซฮ่วยทึง” Sheng Hua Tang 生化汤 และตำรับ “เกียงกุยเถี่ยวฮ่วยอิ้ม” Xiong Gui Tiao Xue Yin 芎归调血饮

ตำรับ “แซฮัวะทึง” Sheng Hua Tang 生化汤 มีจุดเด่นที่การขับไล่ “ลม” และ “เย็น” ที่รุกรานเข้าสู่มดลูกของหญิง อันจะทำให้เลือดติดขัดไหลเวียนไม่สะดวก และการคั่งค้างของน้ำคาวปลา ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการปวดท้องน้อย ประจำเดือนเป็นลิ่มเป็นก้อน

ส่วนตำรับ “เกียงกุยเถี่ยวฮ่วยอิ้ม” Xiong Gui Tiao Xue Yin 芎归调血饮 มีจุดเด่นที่การแก้ไขอาการเลือดและพลัง”ชี่”พร่อง ที่มักเกิดกับหญิงหลังคลอด ที่นอกจากจะส่งผลต่อปริมาณน้ำนมของหญิงหลังคลอดแล้ว ยังอาจส่งผลถึงสุขภาพอย่างใหญ่หลวงในระยะยาวของหญิงผู้นั้นด้วย


 • จุดกดปรับสมดุลประจำเดือน.jpg
  การกดจุดเหล่านี้ จะช่วยปรับประจำเดือนให้ค่อยๆกลับสู่สภาวะสมดุล เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยปลายนิ้ว จุดซานอินเจียว 三阴交 ตำแหน่ง อยู่ใกล้กับข้อเท้าด้านใน เหนือตาตุ่ม 3 นิ้ว เมื่อกดจะป...

 • หญิงหลังคลอด ตามหลักการแพทย์แผนจีน ช่วงเวลาหลังคลอดของหญิง หมายความถึงช่วงเวลาหลังคลอด 4 เดือน อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาหนึ่งเดือนแรกหลังคลอด จะเป็นเป็นเวลาที่สำคัญที่สุด และอาจมีผลต่อ...

 • การดูแลหญิงหลังคลอดบุตร.jpg
  ในทางการแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจากความเสื่อมโทรมของร่างกายที่ต้องแบ่งชีวิตตัวเองเพื่อสร้างชีวิตใหม่ในครรภ์ จากการสูญเสียเลือ...

 • สมุนไพรบำรุงเลือดหลังคลอด กระเพาะปลา 鱼鳔 สมุนไพรบำรุงเลือดที่ชาวจีนนิยมให้หญิงหลังคลอดรับประทานคือกระเพาะปลา 鱼鳔 กระเพาะปลา โดยเฉพาะกระเพาะปลาเก่า ตำราแพทย์แผนจีนกล่าวว่า กระเพาะปลาม...

 • 2016-11-12-22-44-21.jpg
  กระเพาะปลา เป็นอาหารจากท้องทะเลเลื่องชื่อระดับ"บิ๊กโฟร์" ที่ได้ขึ้นโต๊ะอาหารงานเลี้ยงรับรองในงานพิธีสำคัญของจีน ร่วมกับ หูฉลาม หอยเป๋าฮื้อ และปลิงทะเล อย่างไรก็ตาม กระเพาะปลาในที่น...

 • FAQ Inferitility.png
  Charting ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร การแพทย์แผนจีน ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร ? จุดเด่นของการแพทย์แผนจีนในการช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก คืออะไร ? สามารถใช้การแพทย์แผนจีนร่วมกับการแพทย์แ...

 • 2016-12-22-22-57-02.jpg
  สาเหตุ การแพทย์แผนจีนจำแนกประเภทของการมีบุตรยาก จากอาการที่ปรากฎ สามารถจำแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ 1) หยางของไตพร่องประจำเดือนมีสีอ่อนจาง มีตกขาวสีขาวขุ่น มีอาการปวดเอวและเข่า ล้า บว...

 • Charting.jpg
  Charting การวัดอุณหภูมิ เพื่อหาวันไข่ตก วิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ก็คือ การสามารถกำหนดวันเที่ไข่ตก ด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย แล้วพล๊อทเป็นกราฟทุกวัน จากกราฟนี้ ค...

 • การแพทย์จีนให้ความสนใจในเรื่องการตั้งครรภ์โดยแบ่งออกเป็นระยะดังนี้ 1) ก่อนตั้งครรภ์ ผู้เป็นมารดาจะต้องจัดเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนโดยการรับประทานยาสมุนไพรบำรุงต่างๆ หรือรับประท...


 • ตำรับยาจีน Menopause.jpg
  หนึ่งในลักษณะของอาการวัยหมดประจำเดือนคือ อาการเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป เมื่อปัญหาหนึ่งหายไปอีกปัญหาหนึ่งก็เข้ามาแทนที่ โดยปกติวัยหมดประจำเดือนเริ่มต้นเมื่อผู้หญิงอายุประมาณ 40 ปี และจะมีอา...

 • Menopause_TCM.jpg
  การมีประจำเดือน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการให้นมบุตรนั้นเป็นหน้าที่เฉพาะในสตรีเท่านั้น วัยหมดประจำเดือนหมายถึงสตรีผู้นั้นได้หมดภาระเกี่ยวกับการมีบุตร ร่างกายของเธอจะมีการเปลี่ย...

 • กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนที่พบบ่อย สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มอาการทางอารมณ์ และกลุ่มอาการทางร่างกาย กลุ่มอาการทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า อารมณ์เสีย กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ก...

 • ตามทรรศนะการแพทย์แผนจีน ให้ความสำคัญกับ เลือด 血 และพลัง หรือที่เรียกว่า ”ชี่” 气 ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประจำเดือน และมีผลกระทบต่อไปถึงการตั้งครรภ์ และการมีบุตรอย่างต่อเนื่องกั...

 • แพทย์แผนจีนเชื่อว่าอาหารที่มีฤทธิ์เย็น ทำให้หลอดเลือดหดตัว มดลูกเย็น ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก โลหิตประจำเดือนถูกขับออกได้ยาก อาจทำให้มดลูกเกร็งจนปวดประจำเดือน ส่งผลต่อเนื่องไปถึง...

 • สำหรับคุณสุภาพสตรีที่มักมีอาการท้องอืดในช่วงมีประจำเดือน สามารถบรรเทาอาการท้องอืดได้ด้วยการกดนวดที่จุดต่อไปนี้ จุดเหอกู่ 合谷穴 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดบนจุดเหอกู่ นาน 3-5 วินาที แล้วพัก 2...
Visitors: 231,241