หน้าที่ของไตในทัศนะการแพทย์แผนจีน

ในทางการแพทย์แผนจีน ไตมิได้มีความหมายเพียงแค่อวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วเท่านั้น หากแต่หมายถึงระบบการทำหน้าที่ที่กว้างขวาง ไตในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีหน้าที่สำคัญคือ

1.จัดเก็บสารจำเป็น “จิง-ชี่”

"จิง-ชี่" เป็นสารจำเป็น ในการก่อกำเนิดชีวิต-การสืบพันธุ์, ในการดำรงชีวิต, ในการผลิตเลือด และในการต้านทานปัจจัยก่อโรคจากภายนอก

2..ควบคุมสมดุลของน้ำและของเหลวในร่างกาย

ไตมีบทบาทสำคัญในการไหลเวียนของน้ำ และความสมดุลของน้ำในร่างกาย ผ่านกระบวนการ"ระเหย"ของหยางของไต เป็นกระบวนการที่ของเหลวถูกแยกออกเป็นส่วนที่สะอาดและขุ่น (ไม่สะอาด) ไตจะ "ระเหย" ของเหลวสะอาดและส่งกลับไปยังปอดเพื่อกระจายไปทั่วร่างกาย ในขณะที่ไตจะส่งของเหลวขุ่นไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อขับออกทางปัสสาวะ การควบคุมของเหลวในร่างกายประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า "การเปิดและปิดประตูน้ำ"

การมีความสมดุลในการทำหน้าที่ของหยินและหยางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปกติของการเปิดและปิดประตูน้ำ และการควบคุมของไหลเวียนที่ควบคุมปัสสาวะ เมื่อไต-หยินและไต-หยางไม่สมดุล การเปิดและปิดประตูน้ำจะผิดปกติ ซึ่งรบกวนการเคลื่อนไหวของของเหลวตามปกติ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของหยางพร่องและหยินเกิน การปิดมากกว่าเปิดประตูน้ำ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการผลิตปัสสาวะและการขับถ่าย สิ่งนี้ทำให้เกิดอาการปัสสาวะน้อยและบวมน้ำ (บวมทั่วไป) ในกรณีของการขาดหยินและหยางเกิน ทำให้เปิดประตูน้ำบ่อย เกิดภาวะปัสสาวะมาก (การผลิตปัสสาวะมากเกินไป) การควบคุมการระเหยของไตในการเปิดและปิดประตูน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับสมดุลการเคลื่อนไหวของของเหลวทั่วร่างกาย

3. ช่วยควบคุมลมหายใจ โดยทำหน้าที่รับพลังจากปอด

แม้ว่าการทำงานของระบบทางเดินหายใจจะขึ้นอยู่กับปอดเป็นหลัก แต่ปราณที่หายใจเข้าจะต้องไหลลงมา และถูกไตรองรับไว้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่ราบรื่น เนื่องจากการหายใจปกติขึ้นอยู่กับการควบคุมร่วมกันของไตและปอด เป็นที่มาของคำภาษิตทางแพทย์แผนจีนที่ว่า "ปอดเป็นเจ้าแห่งชี่ ไตเป็นรากของชี่ ปอดหายใจออก และไตหายใจเข้า" ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์นี้

เพื่อให้ไตสามารถรองรับพลังชี่จากปอด ไตต้องมีสารสำคัญ"จิง"อย่างบริบูรณ์ หน้าที่กักเก็บของไตจึงจะเป็นปกติ เมื่อไตพร่องไม่สามารถรองรับพลังชี่จากปอด พลังชี่จะไม่ไหลลงสู่ไต และนำไปสู่อาการต่างๆ เช่น หายใจลำบาก และหายใจออกนานขึ้น หายใจมีเสียงหวีด เหงื่อออกเองตามธรรมชาติ และความเหนื่อยล้า

4. ทำให้กระดูก และไขกระดูกแข็งแรง

สารจำเป็นที่เก็บในไต จะเปลี่ยนเป็นไขกระดูก ซึ่งช่วยในการสร้างกระดูก และเลือด เมื่อสารจำเป็นนี้หมดลง จะไม่สามารถสร้างไขกระดูก โพรงกระดูกจะว่างเปล่า ทำให้กระดูกอ่อนแอ พรุน พัฒนาการของร่างกายผิดปกติ ผลในเรื่องนี้ ยังกระทบไปถึงฟัน เพราะฟันก็คือกระดูก

5. ทำให้เส้นผมมีสุขภาพดี

เส้นผมอาศัยการหล่อเลี้ยงของเลือด ในทัศนะการแพทย์แผนจีน เส้นผมคือเศษเลือด เนื่องจากไตมีบทบาทในการเปลี่ยนสาร"จิง"ที่สะสมไว้เป็นเลือด หากสารสำคัญในไตและเลือดมีมาก เส้นผมก็จะดูสดใส เป็นมันเงา มีสุขภาพดี ในทางกลับกัน อาการผมร่วงหรืออาการผิดปกติของเส้นผมอื่นๆ อาจบ่งบอกถึงภาวะการพร่องของไตหรือเลือด เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ที่ใช้สารสำคัญของไตจนเหือดแห้ง มักมีผมที่เหี่ยวและหลุดร่วงได้ง่าย ในกรณีเหล่านี้ แพทย์แผนจีนจะทำการเติมแก่นแท้ของไตและบำรุงเลือดเพื่อแก้ไขปัญหา

6. เชื่อมต่อกับหู ควบคุมการได้ยิน

สมอง คือทะเลของไขกระดูก ในขณะที่ หู สื่อสารกับสมอง เสียงที่ได้ยินผ่านหู จะถูกส่งไปที่สมอง หากทะเลของไขกระดูกมีมาก การได้ยินเสียงจะเฉียบคม แต่ถ้ามีไม่เพียงพอ การได้ยินจะผิดปกติ เช่นหูอื้อ หรือ ไม่ได้ยินเสียง

7. เปิดไปสู่ทวารหนักและทวารเบา

แม้ว่าการกักเก็บ และการขับถ่ายปัสสาวะจะเกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่"ระเหย"ของไตในการผลิตน้ำปัสสาวะ ดังนั้นความผิดปกติในการถ่ายปัสสาวะ เช่น กลั้นปัสสาวะไม่อยู่, ปัสสาวะบ่อย และไม่สามารถผลิตน้ำปัสสาวะ เป็นผลมาจากการที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่"ระเหย" ได้อย่างเหมาะสม

ทวารหนักเป็นช่องทางขับอุจจาระจากลำไส้ใหญ่ ไปยังทวารหนักเพื่อขับถ่าย ม้ามมีบทบาทสำคัญในการย่อยอาหารและการผลิตอุจจาระผ่านหน้าที่ "การเปลี่ยนรูปและลำเลียง" หน้าที่เหล่านี้ต้องการการสนับสนุนจากไตเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ หยางของไตให้พลังอบอุ่นในขณะที่หยินของไตบำรุงเลี้ยงม้าม ไตจึงส่งผลทางอ้อมต่อการขับถ่ายของอุจจาระ เมื่อมีภาวะไตวาย ม้ามสูญเสียความอบอุ่น และลำไส้ใหญ่จะเย็นลงและทำงานไม่เต็มที่ ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ในทางกลับกัน เมื่อหยินของไตขาด ลำไส้ใหญ่จะไม่มีของเหลวเพียงพอสำหรับการบำรุง จึงเกิดอาการท้องผูก

 

  • จินคุยหยวน.jpg
   กิมกุ่ยเสียงขี่อี๊ 金匮肾气丸 ตำรับบำรุงหยางของไต เป็นตำรับยาบำรุงไตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นต้นตำรับของตำรับยาโบราณที่สำคัญอีกจำนวนมาก จึงเรียกไ...
   ราคาขาย ฿160
  • หลักบี่B_OM.png
   หลักบี่ตี่อึ่งอี๊ 六味地黄丸 ตำรับนี้เป็นตำรับ”บรมครู” ของตำรับยาโบราณ ตำรับ “เสียงขี่อี๊” 肾气丸 เป็นที่มาของตำรับยาโบราณอีกตำรับหนึ่งที่เป็นตำรับแม่ไม้คือตำรับยา “หลักบี่ตี่อึ่งอี๊” 六味地黄...
   ราคาขาย ฿160
  • ปาเซียนหยวน.jpg
   ปาเซียนหยวน หรือ ปาเซียนฉางโส่วหยวน หรือ โป๊ยเซียนเฉี่ยงสิ่วอี๊ ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว BA XIAN CHANG SHOU WAN - 八仙長壽丸 - EIGHT IMMORTAL PILL FOR LONGEVITY หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ม่...
   ราคาขาย ฿160
  • กิมซ่อกู่เจ็ง 金锁固精丸.jpg
   ส่วนประกอบ ซัวอ้วง / 沙苑子 Sha Yuan Zi บำรุงหยางของไต, เสริมจิง, หยุดการรั่วไหลของอสุจิ เขี่ยมซิก / 芡实 Qian Shi ทำให้ไตแข็งแรง, ช่วยกักเก็บสารจำเป็น(จิง), ขับความชื้น โหน่ยชิว / 连须 ...
   ราคาขาย ฿160
  • Yi Tong - Main.jpg
   ส่วนประกอบสำคัญ ม้าน้ำ กั๊บก่าย ไหเก้าปิน ตังถั่งเช่า เส็กตี่ หกเหล็ง แชตี่ แบะตง น้ำผึ้ง วิธีรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ขนาดบรรจุ กล่องละ 8 ตลับ ตลับละ 1 เม็ด
   ราคาปกติ ฿2,680
   ราคาขาย ฿2,500
  • ยาเม็ดซานเปียน 三鞭丸San bian wan.jpg
   ยาเม็ดซานวาน 三鞭丸 San Bian Wan หรือชื่อในสำเนียงแต้จิ๋วว่า ซาปี่อี๊ สรรพคุณตามเอกสารกำกับยาของยาเม็ดซานเปียนวานคือ บำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยร่างกาย เวียนศีรษะ ...
   ราคาขาย ฿600
  • 1596865312328955986687.jpg
   เหมาะสำหรับผู้ที่หยางพร่อง อ่อนเพลีย ไม่มีพลัง ปวดเมื่อยหลังบริเวณเอว เอว ขา เข่าอ่อนแรง Antler Pillsประกอบด้วยสมุนไพรจีนมากด้วยคุณค่า เช่น เขากวางอ่อน鹿茸 รสหวาน เค็ม ฤทธิ์อุ่น ออก...
   ราคาขาย ฿190
  • ตังถั่งเช่าพลัส.jpg
   Herbal one ตังถั่งเฉ้า-พลัส 30 เม็ด Cordyceps-plus ตังถั่งเฉ้า เป็นสมุนไพรที่มีลักษณะพิเศษคือฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้าแพทย์จีนใชัตังถั่งเฉ้าเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย บำรุง...
   ราคาปกติ ฿500
   ราคาขาย ฿320
  • กีเก็กตี่อึ่งอี๊.jpg
   สรรพคุณ บำรุงหยินของไต บำรุงสายตา ส่วนประกอบ จีจี้ตี้หวงหยวน หรือกีเก็กตี่อึ่งอี๊ มีตำรับ “หลักบี่ตี่อึ่งอี๊” 六味地黄丸 หรือ Liu Wei Di Huang Wan ที่เป็นตำรับยาสำหรับบำรุงหยินของไตเป็...
   ราคาขาย ฿160
  • Er Ming Zuo Ci Wan.jpg
   สรรพคุณ : ช่วยบำบัดอาการหูอื้อ ตาลาย เวียนศีรษะ ที่เกิดจาก หยินของตับและไตพร่อง ส่วนประกอบ ฉื่อเจี๊ยะ 磁石(煅) เส็กตี่อึ๊ง 熟地黄 ซัวจูยู้ 山茱萸(制) โบวตังพ้วย 牡丹皮 ไหว่ซัวเอี๊ยะ 山药 หกเห...
   ราคาขาย ฿160
  • เหม่งมัก 明目地黄丸1 .jpg
   หมิงมู่ตี้หวงหยวน หรือเหม่งมักตี่อึ่งอี๊ ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว เป็นตำรับแก้ไขอาการการมองเห็นลดลง มองภาพไม่ชัด จากสาเหตุเลือดพร่อง ส่วนประกอบ เส็กตี่อึ๊ง 熟地黄 Shu Di Huang ซัวเอี๊ยะ ...
   ราคาขาย ฿160
  • ยาเห็ดหลินจือสกัด สายพันธุ์พระราชทาน G2.jpg
   เห็ดหลินจือสกัด สายพันธุ์พระราชทาน G2 ในแต่แคปซูล (398 มก.) ประกอบด้วย เห็ดหลินจือสกัด 250 มก. เทียบเท่ากับเห็ดหลินจือ 3,125 มก.และตัวยาอื่นๆ ขนาดรับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2...
   ราคาปกติ ฿590
   ราคาขาย ฿470
  • กระเาพาะปลา 75 กรัม4-Luxuary.jpg
   กระเพาะปลาเก่า 鱼鳔 75 กรัม กระเพาะปลาของเรา เป็นกระเพาะปลาเก่าที่ได้เก็บไว้เป็นเวลานานนับสิบปี จนหมดกลิ่นคาว คอเลสเตอรอลต่ำ แต่อุดมด้วยคอลลาเจน รับประทานง่าย และนี่คือที่มาของการเรี...
   ราคาขาย ฿8,000
  • 1477305302591.jpg
   กระเพาะปลาเก่า 鱼鳔 100 กรัม กระเพาะปลาของเรา เป็นกระเพาะปลาเก่าที่ได้เก็บไว้เป็นเวลานานนับสิบปี จนหมดกลิ่นคาว คอเลสเตอรอลต่ำ แต่อุดมด้วยคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณและกระดูก รับประทา...
   ราคาขาย ฿10,000
  • เก๋ากี้ 100 g_2.jpg
   โกจิเบอร์รี่ หรือเก๋ากี้ 枸杞子 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycium barbarum L. เป็นสมุนไพรที่ใช้แพร่หลายทั้งในทางการแพทย์แผนจีน และใช้เป็นอาหารเสริมในปัจจุบัน ในทางการแพทย์แผนจีน ใช้โกจ...
   ราคาขาย ฿100
  • เก๋ากี้ดำ100กรัม.jpg
   เก๋ากี้ดำ 100 กรัม 黑枸杞 Black Wolfberry ขนาดบรรจุ ถุงละ 100 กรัม
   ราคาขาย ฿100
  • สรรพคุณ เหมาะสำหรับผู้มักฝันเปียก ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ปวดเมื่อยเอว สมุนไพร ปาเก็ก โท่วซีจี้ หกพุ้ง วิธีทำ แช่สมุนไพรทั้งหมดในเหล้าขาว 250 cc นาน 7 วัน
   ราคาขาย ฿60
  • 2016-05-11-21-12-55.jpg
   บำรุงตับและไต ช่วยบำรุงเลือด ขับฤทธิ์ร้อน แก้อาการหงุดหงิด เหมาะสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีอาการปวดศีรษะจากสมองพร่อง เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ แขนขาเมื่อยไม่มีแรง ส่วนประกอบสมุนไ...
   ราคาขาย ฿65
  • ตีแปะ 1 知柏八味丸.jpg
   เสริมหยิน บำรุงสารจำเป็นของตับและไต ลดไฟส่วนเกิน 知柏八味丸 จือไป่ปาเว่ยหยวน หรือ ตีแปะโป๊ยบี่อี๊ ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว ส่วนประกอบ 熟地黄 Shu Di Huang 山茱萸 Shan Zhu Yu 山药 Shan Yao 茯苓 Fu Ling...
   ราคาขาย ฿160
  • ม่ายเว่ยตี้หวงหยวน 麦味地黄丸_wb-2.jpg
   บำรุงไต บำรุงตับ เสริมหยิน สร้างสารเหลวในร่างกาย หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ปาเซียนฉางโส่วหยวน ขนาดบรรจุ ขวดละ 200 เม็ด ขนาดรับประทาน ครั้งละ 8 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
   ราคาปกติ ฿180
   ราคาขาย ฿160
  • กิมกุ่ยอี๊.jpg
   กิมกุ่ยอี๊ บำรุงหยางของไต กษัย ปวดเมื่อย ปัสสาวะบ่อย จากโรงงาน เป่ยจิงถงเหรินถัง 北京同仁堂 ทะเบียนเลขที่ K12/47 รับประทานครั้งละ 20-25 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ขนาดบรรจุ ขวดละ 360 เม็ด
   ราคาขาย ฿175
  • ยาต้ม จินคุยเสิ่นชี่.jpg
   จินคุยเสิ่นชี่ บำรุงหยางของไต
   ราคาขาย ฿0
  • ซี่โครงหมูทอด ซอสเก๋ากี้_01.jpg
   สรรพคุณ บำรุงไตบำรุงเลือด บำรุงสายตา เหมาะสำหรับผู้ทีมีร่างกายอ่อนเพลีย วิงเวียน หัวใจเต้นเร็วไม่เป็นปรกติ ไตไม่แข็งแรง กามตายด้าน เครื่องปรุง ซี่โครงหมู 1 กิโลกรัม เก๋ากี้ 30 กร...
  • IMG_20160505_165416.jpg
   ข้าวต้มเก๋ากี้ สรรพคุณ บำรุงไต บำรุงเลือด ช่วยให้ตาสว่าง เหมาะสำหรับผู้ที่ตับไตไม่แข็งแรง ปวดหลัง ปวดหัวเข่า เวียนศีรษะ ตาลาย เครื่องปรุง เก๋ากี้15 กรัม ข้าวสาร 50 กรัม วิธีทำ ต...
  • ห่อสิ่วโอว 何首烏.jpg
   ห่อสิ่วโอว 何首烏 He Shou Wu หั่นเป็นแผ่นบาง น้ำหนัก 50 กรัม ดูคุณสมบัติของห่อสิ่วโอว
   ราคาขาย ฿60

 • ไต ในการแพทย์แผนจีน.jpg
  ไต 肾 ไตเป็นหนึ่งอวัยวะภายในทั้งห้าตามหลักการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีความสำคัญสูงมาก แพทย์แผนจีนถือว่าเป็นรากฐานของอวัยวะภายในและ “อิน-หยาง” (Yin–Yang) ไตเป็นกำเนิดของชีวิต ไตเป็นรากฐานข...

 • จิงชี่.jpg
  "จิง-ชี่" 精气 สารจำเป็นแห่งชีวิต ไต 肾 มีหน้าที่สำคัญหลายประการ แต่หน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือ เป็นที่เก็บสะสมสารจำเป็นแห่งชีวิต คือสาร”จิง” 精 และพลัง”ชี่” 气...

 • "เทียนกุ่ย" 天癸 กับฮอร์โมนส์เพศ ตามหลักการแพทย์แผนจีน "เทียนกุ่ย"天癸 จะเป็นตัวกำหนดความสามารถและพัฒนาการเกี่ยวกับเพศทั้งในชายและหญิง ทั้งในด้านสรีระที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความสามารถในกา...

 • การจำแนกการพร่องของไต.jpg
  ไต 肾ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีความสำคัญไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายปัสสาวะเท่านั้น ในทางการแพทย์แผนจีน "ไต" มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆทั่วร่างกาย คล้ายๆกับเป็นคลังเสบียง ...
Visitors: 231,160