หลงต่านเซี่ยกาน Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝

หลงต่านเซี่ยกาน Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝

การแพทย์แผนจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและยาวนานในประเทศจีน โดยมีรากฐานมายาวนานนับพันปี การแพทย์แผนจีนอาศัยแนวคิดของ Qi (อ่านว่า "ชี่") ซึ่งเป็นพลังงานสำคัญที่ไหลผ่านสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เป้าหมายคือการสร้างสมดุลและประสานพลังชี่ของร่างกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

หลงต่านเซี่ยกาน Long Dan Xie Gan เป็นตำรับยาแผนจีน ที่ใช้มานานหลายศตวรรษเพื่อจัดการกับความผิดปกติของตับและถุงน้ำดี รวมถึงปัญหาประจำเดือนและปัญหาสายตา

อักษรจีน "龙胆泻肝" แยกย่อยได้ดังนี้

龙 (lóng): มังกร
胆 (dǎn): ถุงน้ำดี
泻 (xiè): การระบายน้ำ ชำระล้าง
肝 (gān): ตับ

ตัวอักษรรวมกันสามารถแปลว่า "การระบายตับด้วยถุงน้ำดีมังกร" ชื่อนี้สะท้อนถึงการใช้แบบดั้งเดิมของสูตรในการรักษาภาวะที่เกี่ยวข้องกับตับและถุงน้ำดีคำอธิบายตำรับ หลงต่านเซี่ยกาน Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝

ตำรับยา หลงต่านเซี่ยกาน เป็นสูตรยาจีนโบราณ ที่ใช้มานานหลายศตวรรษเพื่อจัดการกับสภาวะสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตับ ถุงน้ำดี ประจำเดือน และดวงตา

ส่วนผสมเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อปรับสมดุลและประสานพลังชี่ของร่างกาย และจัดการกับสภาวะสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตับ ถุงน้ำดี ประจำเดือน และดวงตา Long Dan Xie Gan มักมาในรูปแบบของยาต้มซึ่งเป็นชาสมุนไพรเข้มข้นที่ทำด้วยการต้มสมุนไพรในน้ำประวัติและความเป็นมา

สูตร Long Dan Xie Gan มีประวัติอันยาวนานในการแพทย์แผนจีน (TCM) ย้อนหลังไปถึงราชวงศ์ชิง (1644-1911) สูตรนี้รวมอยู่ในตำราคลาสสิกของการแพทย์แผนจีน ที่เขียนโดย Li Shizhen ในสมัยราชวงศ์หมิง (1368-1644) เชื่อกันว่าได้รับการพัฒนาโดย Zhang Jie-Bin แพทย์ผู้มีชื่อเสียงจากราชวงศ์หมิง

สูตรนี้อิงตามหลักการแพทย์แผนจีน ในการสร้างสมดุลของชี่ (พลังงานที่สำคัญ) ของร่างกาย และจัดการกับความไม่สมดุลในตับและถุงน้ำดี

ในทัศนะการแพทย์แผนจีน ตับมีหน้าที่ทำให้ชี่และเลือดไหลเวียนอย่างราบรื่นทั่วร่างกาย ในขณะที่ถุงน้ำดีมีหน้าที่เก็บและหลั่งน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร เมื่อเกิดความไม่สมดุลในอวัยวะเหล่านี้ อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงความผิดปกติของตับและถุงน้ำดี ปัญหาประจำเดือน และปัญหาสายตา"

Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝 ได้รับการออกแบบมาเพื่อล้างความร้อนและความชื้นออกจากตับและถุงน้ำดี ตลอดจนควบคุมการไหลเวียนของพลังชี่ และเลือดในร่างกาย รสขมและความเย็นของสมุนไพรในสูตรนี้ มีผลในการระบายและขับของเสียออกจากตับและถุงน้ำดี ช่วยขจัดความร้อนและความชื้นส่วนเกินที่สะสมอยู่ในอวัยวะเหล่านี้ ด้วยการล้างและควบคุมตับและถุงน้ำดี Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝 จึงช่วยปรับปรุงการย่อยอาหาร ส่งเสริมความสม่ำเสมอของประจำเดือน และปรับปรุงการมองเห็น

นอกจากการใช้หลักในการแก้ไขความผิดปกติของตับและถุงน้ำดีแล้ว Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝 ยังใช้เพื่อรักษาภาวะอื่นๆ ตามหลักการแพทย์แผนจีน ตัวอย่างเช่น อาจใช้ในอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย และนอนไม่หลับ ซึ่งเกิดจากความร้อนและความชื้นในตับ นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อแก้ไขปัญหาผิว เช่น สิวและโรคเรื้อนกวาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลในตับและถุงน้ำดี

โดยรวมแล้ว Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝 ขึ้นอยู่กับหลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนจีน ในการปรับสมดุลของพลังชี่ ในร่างกายและจัดการกับความไม่สมดุลในตับและถุงน้ำดี โดยการจัดการความไม่สมดุลเหล่านี้ จะส่งเสริมสุขภาพโดยรวมตามหลักการแพทย์แผนจีน


บทบาทของตับและถุงน้ำดีในทัศนะการแพทย์แผนจีน และเป้าหมายของ Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝

ในการแพทย์แผนจีน ตับมีหน้าที่เกี่ยวกับการไหลเวียนของพลังชี่ (พลังงานที่สำคัญ) และเลือดไปทั่วร่างกายอย่างราบรื่น และยังมีหน้าที่ในการกักเก็บเลือดและควบคุมอารมณ์ด้วย ถุงน้ำดีกักเก็บและขับน้ำดีออกมาเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร และยังมีบทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ

เมื่อตับและถุงน้ำดีทำงานอย่างถูกต้อง จะช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือดและพลังทั่วร่างกายให้ราบรื่นและสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความไม่สมดุลหรือการอุดตันในอวัยวะเหล่านี้ อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมาย ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ตัวอย่างเช่น ความไม่สมดุลในตับสามารถนำไปสู่อาการต่างๆ เช่น หงุดหงิด โกรธ และซึมเศร้า ในขณะที่ความไม่สมดุลในถุงน้ำดีสามารถนำไปสู่ปัญหาการย่อยอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องผูก และท้องเสีย

Long Dan Xie Gan ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลในตับและถุงน้ำดี รวมทั้งส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและพลังทั่วร่างกายอย่างราบรื่น รสขมและความเย็นของสมุนไพรในสูตรนี้มีผลในการระบายและขับของเสียออกจากตับและถุงน้ำดี ช่วยขจัดความร้อนและความชื้นส่วนเกินที่สะสมอยู่ในอวัยวะเหล่านี้

ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ความร้อนและความชื้นที่มากเกินไปในตับและถุงน้ำดี สามารถนำไปสู่การหยุดนิ่งของพลังและเลือด ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ Long Dan Xie Gan ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของ Qi และเลือด รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและการทำงานของตับและถุงน้ำดี โดยการกำจัดความร้อนและความชื้นออกจากอวัยวะเหล่านี้

โดยรวมแล้ว หลงต่านเซี่ยกาน ได้รับการออกแบบมาตามหลักการแพทย์แผนจีน เพื่อจัดการกับความไม่สมดุลของตับและถุงน้ำดี ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและพลังที่ราบรื่น, การล้างความร้อนและความชื้นส่วนเกิน ทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

ภาพรวมของส่วนประกอบใน หลงต่านเซี่ยกาน Long Dan Xie Gan และสรรพคุณ

สูตรหลงต่านเซี่ยกาน ประกอบด้วยส่วนผสมของสมุนไพร ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและฤทธิ์เฉพาะของตัวเอง ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของส่วนผสมในสูตรและคุณสมบัติ:

 • 黄芩 (Huang Qin) - เป็นสมุนไพรที่มีรสขมและเย็น มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและป้องกันอาการแพ้ โดยทั่วไปจะใช้ในการแพทย์แผนจีน เพื่อรักษาสภาพต่างๆ เช่น การอักเสบ ไข้ และภูมิแพ้
 • 栀子 (Zhi Zi) - มีรสขมและเย็น ล้างและระบายออกในตับและถุงน้ำดี มักใช้ในการแพทย์แผนจีนเพื่อรักษาอาการต่างๆ เช่น ดีซ่าน หงุดหงิดง่าย และมีไข้
 • 柴胡 (Chai Hu) - มีรสขมและเย็น ออกฤทธิ์ต่อตับและถุงน้ำดี ใช้ในการรักษาสภาวะ เช่น พลังชี่ในตับหยุดนิ่ง ไข้ และความผิดปกติของการย่อยอาหาร
 • 龙胆草 (Long Dan Cao) - มีรสขมและเย็น ช่วยระบายความร้อนชื้นจากช่องตับและถุงน้ำดี ระบายและสงบไฟตับส่วนเกิน ใช้ในอาการปวดศีรษะหรือตาแดง ลมในตับ - ร้อน มีไข้ ชัก ชัก หรือปวดสีข้าง
 • 木通 - (CHUAN MU TONG) - มีรสขมและเย็น ส่งเสริมการขับปัสสาวะ
 • 车前子 - (CHE QIAN ZI) - รสหวาน ฤทธิ์เย็น ส่งเสริมการขับปัสสาวะและล้างความร้อน
 • 泽泻 (ZE XIE) - รสหวาน ฤทธิ์เย็น ส่งเสริมการปัสสาวะและล้างความร้อนชื้น
 • 生地黃 (SHENG DI HUANG) - รสหวาน ฤทธิ์เย็น บำรุงหยินและล้างความร้อน
 • 当归 (DANG GUI) - รสหวานอมขมเล็กน้อย บำรุงเลือดโดยไม่ทำให้เกิดภาวะชะงักงัน
 • 甘草 (GAN CAO) - รสหวาน ฤทธิ์กลาง ประสานจงเจียว และควบคุมสมุนไพรอื่น ๆ

โดยรวมแล้ว การผสมผสานของสมุนไพรรสขมและฤทธิ์เย็นในตำรับ Long Dan Xie Gan ช่วยล้างและระบายตับและถุงน้ำดี ช่วยขจัดความร้อนส่วนเกินและความชื้น และส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและพลังที่ราบรื่นทั่วร่างกาย

ภาวะทั่วไปที่รักษาด้วย หลงต่านเซี่ยกาน Long Dan Xie Gan

Long Dan Xie Gan เป็นตำรับที่สามารถใช้รักษาสภาพที่หลากหลาย รวมถึง:

 • ความผิดปกติของตับและถุงน้ำดี : ความสามารถของสูตรในการล้างความร้อนและความชื้น และส่งเสริมการไหลเวียนของ Qi และเลือดที่ราบรื่น ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติของตับและถุงน้ำดี เช่น โรคดีซ่าน โรคตับอักเสบ และนิ่วในถุงน้ำดี
 • ปัญหาประจำเดือน: Long Dan Xie Gan สามารถใช้รักษาปัญหาประจำเดือน เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ประจำเดือนมาไม่ปกติ และ PMS ความสามารถของสูตรในการควบคุมพลังชี่ของตับ และขจัดความร้อนและความชื้น ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนและปรับปรุงการไหลเวียนของประจำเดือน
 • ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา: ความสามารถของสูตรในการล้างความร้อน และส่งเสริมการไหลเวียนของเลือด ยังทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาดวงตา เช่น ตาแดง คัน และอักเสบ
 • ผิวพรรณ: Long Dan Xie Gan ยังสามารถใช้รักษาสภาพผิว เช่น สิวและเรื้อนกวาง เนื่องจากความสามารถของสูตรในการล้างความร้อนและความชื้น ช่วยลดการอักเสบและส่งเสริมการรักษา
 • ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า: Long Dan Xie Gan ยังสามารถใช้เพื่อรักษาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า เนื่องจากความสามารถของสูตรในการควบคุมพลังชี่ของตับช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียด

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Long Dan Xie Gan ควรรับประทานภายใต้คำแนะนำของแพทย์แผนจีน เนื่องจากอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และอาจต้องใช้ปริมาณหรือส่วนผสมของสมุนไพรต่างกัน นอกจากนี้ สมุนไพรบางชนิดในสูตรอาจมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหรือปฏิกิริยากับยาบางชนิด และควรใช้ด้วยความระมัดระวังในคนบางกลุ่ม เช่น สตรีมีครรภ์ หรือบุคคลที่มีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้ว


การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝

มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Long Dan Xie Gan สำหรับสภาวะต่างๆ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

 • ความผิดปกติของตับและถุงน้ำดี: การทบทวนการศึกษาทางคลินิกอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ Long Dan Xie Gan พบว่าสูตรนี้มีประสิทธิภาพในการลดระดับเอนไซม์ตับ และปรับปรุงอาการในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง การศึกษาอื่นพบว่า Long Dan Xie Gan ร่วมกับการรักษาแบบทั่วไปคือ มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาแบบทั่วไปเพียงอย่างเดียว ในการรักษา cholelithiasis (นิ่วในถุงน้ำดี)
 • ปัญหาประจำเดือน: การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนจีนพบว่า Long Dan Xie Gan มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดประจำเดือนและควบคุมรอบประจำเดือนในสตรีที่มีประจำเดือน
 • ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา: การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics พบว่า Long Dan Xie Gan มีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบและปกป้องจอประสาทตาในหนูที่เป็นเบาหวานขึ้นตา
 • สภาพผิว: การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Chinese Journal of Dermatology พบว่า Long Dan Xie Gan ร่วมกับยาสมุนไพรเฉพาะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวผด
 • ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า: การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนจีนพบว่า Long Dan Xie Gan ร่วมกับการฝังเข็มมีประสิทธิภาพในการรักษาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี

แม้ว่าการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า Long Dan Xie Gan อาจมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการค้นพบนี้และกำหนดปริมาณและโปรโตคอลการรักษาที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ การศึกษาบางส่วนยังมีข้อจำกัด เช่น ขนาดตัวอย่างเล็กหรือไม่มีกลุ่มควบคุม และจำเป็นต้องมีการศึกษาที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Long Dan Xie Gan อย่างครบถ้วน

แนวทางการจัดการ และการให้ยา

ปริมาณและการบริหารของ Long Dan Xie Gan อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อายุ และปัจจัยอื่นๆ ของแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับแพทย์แผนจีนที่ผ่านการรับรองเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะบุคคล หลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการมีดังนี้

ปริมาณ: ปริมาณที่แนะนำของ Long Dan Xie Gan ในแต่ละวันคือประมาณสมุนไพรแห้ง 6-12 กรัม ในรูปแบบของยาผง หรือยาเม็ด หรือทำเป็นยาต้ม

Long Dan Xie Gan มักรับประทานพร้อมมื้ออาหารหรือขณะท้องว่าง ขึ้นอยู่กับความชอบและความอดทนของแต่ละคน สามารถเตรียมยาต้มได้โดยการเคี่ยวสมุนไพรแห้งในน้ำเป็นเวลา 30-60 นาทีแล้วกรองเอาน้ำ แบบผงหรือแบบเม็ดสามารถชงกับน้ำหรือชาอุ่นๆ

ระยะเวลาในการรักษาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการตอบสนองต่อยาของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว Long Dan Xie Gan แนะนำให้รับประทานเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ ตามด้วยการหยุดพัก 1-2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการรักษาหากจำเป็น

 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและข้อควรระวัง

โดยทั่วไปแล้ว Long Dan Xie Gan ถือว่าปลอดภัยเมื่อใช้ภายใต้คำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับยาสมุนไพรทั้งหมด อาจมีผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยากับยาบางชนิด ต่อไปนี้เป็นผลข้างเคียงและข้อควรระวังที่ควรพิจารณา:

 • ระบบย่อยผิดปกติ:บางคนอาจมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเล็กน้อย เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย หรือรู้สึกไม่สบายท้องเมื่อรับประทาน Long Dan Xie Gan โดยปกติสามารถบรรเทาได้โดยการปรับปริมาณ
 • อาการแพ้: บางคนอาจแพ้สมุนไพรอย่างน้อยหนึ่งชนิดในตำรับ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง คัน หรือบวม สิ่งสำคัญคือต้องหยุดใช้หากเกิดอาการแพ้
 • ปฏิกิริยาระหว่างยา: Long Dan Xie Gan อาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิด โดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด เช่น วาร์ฟาริน แอสไพริน หรือโคลพิโดเกรล สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับแพทย์ก่อนใช้ Long Dan Xie Gan หากคุณกำลังใช้ยาใดๆ
 • ข้อควรระวัง: Long Dan Xie Gan ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในประชากรบางกลุ่ม เช่น สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร เด็ก และบุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคตับหรือไต ควรปรึกษาแพทย์แผนจีนก่อนใช้ยา
 • ใช้ความระมัดระวังสำหรับผู้ที่มีม้ามและกระเพาะอาหารพร่องเย็น
 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีหยินหยางหรือเลือดพร่อง
 • ห้ามใช้ในระยะยาว


บทสรุปสำหรับ long dan xie gan

โดยสรุป Long Dan Xie Gan 龙胆泻肝 เป็นตำรับยาจีนโบราณที่ใช้มานานหลายศตวรรษเพื่อรักษาสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตับ ถุงน้ำดี ประจำเดือน และดวงตา ประสิทธิภาพของยานี้ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางส่วน และโดยทั่วไปถือว่าปลอดภัยเมื่อใช้ภายใต้คำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับยาสมุนไพรอื่นๆ อาจมีผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยากับยาบางชนิดได้ และสิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ โดยรวมแล้ว Long Dan Xie Gan เป็นการใช้แนวทางธรรมชาติและองค์รวมเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย

 

Visitors: 299,338