เทียนกุ่ย 天癸 ฮอร์โมนส์เพศในการแพทย์แผนจีน

"เทียนกุ่ย" 天癸 กับฮอร์โมนส์เพศ


ตามหลักการแพทย์แผนจีน "เทียนกุ่ย"天癸 จะเป็นตัวกำหนดความสามารถและพัฒนาการเกี่ยวกับเพศทั้งในชายและหญิง ทั้งในด้านสรีระที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความสามารถในการสืบพันธุ์ และสมรรถภาพทางเพศ

เด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบยังไม่มีเทียนกุ่ย เป็นเพราะอวัยวะภายในของเด็กยังไม่แข็งแรงเพียงพอ โดยเฉพาะม้ามเองยังไม่สามารถสร้างสาร"จิง"ที่ได้มาในภายหลัง จากการย่อยและดูดซึมอาหารเพื่อลำเลียงมาบำรุงเลี้ยงสาร”จิง”แต่กำเนิด และเก็บสะสมที่ไตได้อย่างเพียงพอ

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สาร"จิง"ของไตมีน้อยเกินกว่าจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นพลัง"ชี่"ของไตอย่างเพียงพอ ทำให้พลัง"ชี่"ของไตยังไม่สมบูรณ์

เมื่อเด็กชายอายุประมาณ 16 และหญิงอายุ 14 พลัง"ชี่"ของไตจะเต็มเปี่ยม และด้วยพลัง"ชี่"ของไตที่สมบูรณ์ ทำให้เกิด"เทียนกุ่ย" ขึ้น

ในเพศชาย อิทธิพลจากเทียนกุ่ยทำให้มีลูกอัณฑะโตขึ้น มีลูกกระเดือก เสียงห้าว และมีอสุจิ

ในเพศหญิง เทียนกุ่ยทำให้เต้านมขยาย รูปร่างอวบ แคมเล็กและช่องคลอดโตขึ้น มีประจำเดือน และสามารถตั้งครรภ์ได้

เทียนกุ่ยจึงเทียบได้กับฮอร์โมนส์เพศนี่เอง

เมื่อมีเทียนกุ่ย จึงมีสรีระที่พร้อม มีสมรรถภาพทางเพศ และมีความสามารถในการสืบพันธุ์ต่อไป

เมื่อเทียนกุ่ยหมดสิ้นลง ความสามารถในการสืบพันธุ์ก็หมดลง

และเมื่อสาร"จิง"หมด ชีวิตก็สิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน


 • ไต ในการแพทย์แผนจีน.jpg
  ไต 肾 ไตเป็นหนึ่งอวัยวะภายในทั้งห้าตามหลักการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีความสำคัญสูงมาก แพทย์แผนจีนถือว่าเป็นรากฐานของอวัยวะภายในและ “อิน-หยาง” (Yin–Yang) ไตเป็นกำเนิดของชีวิต ไตเป็นรากฐานข...

 • กิมกุ่ยเสียงขี่.jpg
  ไต 肾ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีความสำคัญไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายปัสสาวะเท่านั้น ในทางการแพทย์แผนจีน "ไต" มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆทั่วร่างกาย คล้ายๆกับเป็นคลังเสบียง ...

 • จิงชี่.jpg
  "จิง-ชี่" 精气 สารจำเป็นแห่งชีวิต ไต 肾 มีหน้าที่สำคัญหลายประการ แต่หน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือ เป็นที่เก็บสะสมสารจำเป็นแห่งชีวิต คือสาร”จิง” 精 และพลัง”ชี่” 气...

 • การจำแนกการพร่องของไต.jpg
  ไต 肾ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีความสำคัญไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายปัสสาวะเท่านั้น ในทางการแพทย์แผนจีน "ไต" มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆทั่วร่างกาย คล้ายๆกับเป็นคลังเสบียง ...
Visitors: 213,695