เซิงม่ายทัง หรือ แซแหมะทึง 生脉散 Sheng Mai San

 生脉散 Sheng Mai San เซิงม่ายส่าน 
 

==========
ส่วนประกอบ
==========
 

  • โสมคน 人参 Ren Shen  10 กรัม
  • แบะตง  麦冬  Mai Dong  15 กรัม 
  • โงวบี่จี้  五味子  Wu Wei Zi  6 กรัม

     

==========
การออกฤทธิ์
==========
 

บำรุงชี่ เสริมสร้างธาตุน้ำ เสริมและเก็บสะสมหยิน ระงับเหงื่อ


 

==========
สรรพคุณ
==========

ใช้รักษาอาการไข้ต่างๆ ที่เกิดจากชื่และหยินพร่องมาก มีอาการหายใจสั้นออกมาก ปาก

คอแห้งลิ้นแดงแห้ง อ่อนเพลีย ชีพจรพร่องจมไม่มีแรง หรืออาการไอเรื้อรังซึ่งเกิดจากชื่และหยินของปอดพร่อง ไอแห้ง หายใจสั้น เหงื่อออกเองหรือหัวใจเต้นเร็ว

เมื่อใช้สมุนไพรทั้งสามชนิดรวมกัน จะช่วยให้การบำรุงชี่สมบูรณ์  ทำให้เกิดธาตุน้ำ แก้กระหาย ระงับเหงื่อ ทำให้เกิดพลังงานในระบบชีพจร และการเต้นของชีพจรที่อ่อนมากกลับดีขึ้น จึงได้ชื่อว่า "Sheng Mai" (เกิดชีพจร)  ถ้าอาการไม่รุนแรง สามารถใช้ปักตังเซียม 党参 Dang Shen  หรือเอี่ยเซียม 西洋参 Xi Yang Shen แทนโสมคน

หากชี่และหยินพร่อง ความร้อนกำเริบ ให้ใช้โสมเอี่ยเซียมแทนโสมคน  ถ้าอาการหนักมาก สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวขาในตำรับนี้ได้=========
ข้อควรระวัง
=========
 

ตำรับนี้มีฤทธิ์กักเก็บชี่ จึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคที่มีสาเหตุจากภายนอกที่ยังไม่ได้ขับเหงื่อ กระทุ้งไข้==========
ข้อมูลทางวิชาการ
==========
 

- ตำรับนี้ดูรถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจของหนูขาว ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจในกระต่ายช่วยบำรุงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจเต้นดีขึ้นควบคุมการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางในหนูถีบจักร แสดงฤทธิ์ต้านอักเสบและคริสต์เสริมภูมิคุ้มกันในหนูขาวนอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาวิจัยในกระต่ายพบว่าตำรับนี้ในเล็บป้องกันอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนที่มีสาเหตุมาจากการขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง

- การศึกษาทางคลินิกตามหลักนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจปรับสมดุลของระดับไขมันในเลือด ช่วยป้องกันอาการเป็นลมเพราะถ่ายแบบในผู้สูงอายุ รักษาอาการตับอักเสบ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง บรรเทาอาการเจ็บหน้าอกในผู้ป่วยโรคหัวใจ ช่วยทำให้การทำงานของหัวใจที่ผิดปกติจากชี่และหยินพร่องดีขึ้น ช่วยให้กระดูกการย่อยและการดูดซึมดีขึ้น รวมทั้งใช้รักษาอาการเวียนศีรษะในสตรีหลังคลอดรักษาอาการไข้จากหวัดแดด วัณโรคปอด เหงื่อออกมาก เหงื่อออกเอง แผลในปาก ไข้หวัดเด็กที่เกิดจากชี่และหยินพร่อง ตับอักเสบในเด็ก ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันตำรับนี้ สามารถรักษาอาการภาวะช็อคที่เกิดจากการเสียเลือดหรือการขาดน้ำ

- การศึกษาความปลอดภัย จากการศึกษาพิษ เฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำพบว่าขนาดของยาฉีดเทียบเท่ากับผงยาที่ทำให้รู้ทิศจากตายร้อยละ 50 ld 50 มีค่าเท่ากับ 34.6 4 กรัมกับกิโลกรัม และการให้ยาในขนาด เทียบเท่าผงยา 20 กรัมต่อกิโลกรัม ไม่ทำให้สัตว์ทดลองตัวใดๆในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากให้ยา เมื่อฉีดยาที่มีความเข้มข้นเป็น 3 เท่าของยาฉีดเข้าช่องท้องหนูถีบจักรในขนาด 0.9 มิลลิลิตรต่อ 10 กรัม ไม่พบสัตว์ ทดลองตัวใดตายในช่วงเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากให้ยา และเมื่อฉีดยาดังกล่าวเข้าหลอดเลือดดำหนูถีบจักรในขนาด 20 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม วันละครั้งทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน 15 วัน ไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติใดใด
[ข้อมูลจาก : ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 1, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข]

Visitors: 283,961