FAQ มีบุตรยาก

  • Charting ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร
  • การแพทย์แผนจีน ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร ?
  • จุดเด่นของการแพทย์แผนจีนในการช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก คืออะไร ?
  • สามารถใช้การแพทย์แผนจีนร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการแก้ไขการมีบุตรยากได้หรือไม่ ?

 

 Charting ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร

อาศัยหลักธรรมชาติของการตั้งครรภ์ที่ว่า อสุจิ เมื่อได้พบกับไข่จึงจะเกิดการตั้งครรภ์ หากรู้วันไข่ตก จะกำหนดวันมีเพศสัมพันธ์ เราสามารถพยากรณ์วันไข่ตกได้จากการวัดอุณหภูมิ วันที่อุณหภูมิขึ้นสูง คือวันที่ไข่ตก เมื่อได้ทำการพล๊อตกราฟเป็นประจำ จะเห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นแบบแผน และจากแบบแผนนี้ จะสามารถพยากรณ์วันไข่ตกได้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

 

การแพทย์แผนจีน ช่วยผู้มีบุตรยากได้อย่างไร

การแพทย์แผนจีนช่วยเพิ่มโอกาสของผู้หญิงในการตั้งครรภ์ในหลายทาง เช่น

  • สมุนไพรจีน ช่วยให้เกิดการตกไข่ได้ ด้วยการปรับสมดุลฮอร์โมนสฺ์เมื่อเกิดภาวะรังไข่ล้มเหลวในการทำงานก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงที่มีอายุมากโดยที่ไม่พบสาเหตุของการมีบุตรยาก
  • สมุนไพรจีน ช่วยปรับการไหลเวียนของเลือดให้สะดวก และเพียงพอที่จะบำรุงเลี้ยงตัวอ่อนที่จะมาฝังตัวในมดลูก ให้เจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์จนครบอายุครรภ์ตามธรรมชาติ
  • สมุนไพรจีนสามารถแก้ไขความผิดปกติเชิงโครงสร้างของร่างกายที่นำไปสู่การมีบุตรยาก เช่นแผลเป็นที่เนื้อเยื่อที่กีดขวางในท่อนำไข่, เนื้องอกในโพรงมดลูก เป็นต้น
  • ในฝ่ายชาย สมุนไพรจีนช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิ ช่วยปรับปรุงการเคลื่อนไหวของอสุจิ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการปฎิสนธิ

 

จุดเด่นของการแพทย์แผนจีนในการช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก

• หลักการแพทย์แผนจีนจะใช้สมุนไพรจีนกระตุ้นกลไกของร่างกายในการรักษาตัวเองตามธรรมชาติ โดยพิเคราะห์ลึกลงไปถึงรากฐานของปัญหา ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาอาการที่ปรากฎ

• การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ดังเช่นสมุนไพรในการบำบัดรักษา เป็นการลดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการ และพิษจากสารสังเคราะห์ที่จะสะสมในร่างกาย

 

การใช้การแพทย์แผนจีนร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการแก้ไขการมีบุตรยาก

การแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญกับร่างกาย และการเตรียมร่างกาย เช่น การปรับปรุงคุณภาพของไข่, อสุจิ ในขณะที่แผนปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการผสมเทียม ดังเช่น IVF* หรือ IUI**

สำหรับคู่สามีภรรยาที่มีปัญหามีบุตรยาก สามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ด้วยการผสานจุดเด่นของการแพทย์ทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ และรักษาให้ทารกในครรภ์ให้อยู่จนครบกำหนดคลอดได้

ก่อนทำ IVF เราควรบำรุงไต บำรุงเลี้ยงโลหิต และทำให้โลหิตไหลเวียนดี จะให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพ และมดลูกอยู่ในสภาวะเหมาะสมที่ตัวอ่อนจะฝังตัวได้ดี

ระหว่างทำ IVF ต้องลดความร้อนและปรับสมดุลตับ ทำให้ร่างกายและมดลูกทำหน้าที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน
หลังการผสม ต้องบำรุงลี้ยง และอบอุ่นเลือด บำรุงม้ามและไต จะช่วยในการฝังตัว และพัฒนาการของตัวอ่อน และป้องกันการแท้งบุตร

 

 

 

Visitors: 305,647