5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบย่อย ในทัศนะการแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีน มีมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน เปรียบได้กับการอยู่ในบ้านแแล้วมองโลกภายนอกผ่านหน้าต่างคนละบานไปยังจุดเดียวกัน ภาพที่เห็นย่อมไม่เหมือนกัน ไม่มีภาพใดที่เป็นความจริงแท้หนึ่งเดียว เพราะต่างก็เป็นภาพที่มองผ่านมุมมองของศาสตร์นั้น ซึ่งอาศัยทฤษฎีของตนรองรับ ภาพที่เห็นจึงเป็นเพียงความจริงบางส่วน การมองผ่านหน้าต่างหลายๆบาน จึงช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นในมุมอับสายตาของอีกมุมมองหนึ่ง

และนี่ก็คือภาพอีกด้านของระบบย่อยอาหารที่มองผ่านทัศนะการแพทย์แผนจีน

1. ม้ามและกระเพาะอาหารถือเป็นอวัยวะหลักที่รับผิดชอบในการย่อยอาหาร ม้ามเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน และดึงสารอาหารออกมา ในขณะที่กระเพาะอาหารมีหน้าที่ในการสลายสารอาหารในช่วงแรก ความไม่สมดุลในอวัยวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารต่างๆ


2. ระบบย่อยอาหารมีบทบาทสำคัญในการกระจายพลังงาน การไหลเวียนโลหิต และความสมดุลโดยรวมของระบบอวัยวะของร่างกาย


3. ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร มักมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของพลัง ความร้อนที่มากเกินไปในกระเพาะอาหารอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น กรดไหลย้อนและแผลในกระเพาะอาหาร ในขณะที่การขาดพลังชี่ หรือการขาดความร้อน อาจส่งผลให้การย่อยอาหารช้าลงและท้องอืด


4. การเลือกรับประทานอาหารและรูปแบบการใช้ชีวิตมีผลต่อสุขภาพทางเดินอาหาร อาหารถูกจัดหมวดหมู่ตามคุณสมบัติด้านพลังงาน (ความเย็น ความร้อน ความแห้ง ความชื้น) การเลือกโภชนาการ จะพิจารณาจากโครงสร้างร่างกายของแต่ละบุคคล และความไม่สมดุลเฉพาะที่พวกเขากำลังประสบอยู่

นอกจากนี้ การรับประทานอาหารอย่างมีสติ เช่น การเคี้ยวอาหารให้ละเอียด การรับประทานอาหารเป็นประจำในเวลาสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากเกินไปก็เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ"


5. สภาวะทางอารมณ์ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และความโกรธ ส่งผลโดยตรงต่อระบบย่อยอาหาร ความเครียดเรื้อรังทำให้ม้ามอ่อนแอ ส่งผลให้การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารไม่ดี

 

Visitors: 305,726