การจำแนกอาการ หยิน - หยาง ของไตพร่อง

ไต 肾 ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีความสำคัญไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายปัสสาวะเท่านั้น ในทางการแพทย์แผนจีน "ไต" มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆทั่วร่างกาย คล้ายๆกับเป็นคลังเสบียง บวกกับการเป็นแหล่งพลังเลยทีเดียว

ไต กำหนดฮอร์โมนส์เพศ ที่เรียกว่า "เทียนกุ่ย" ซึ่งกำหนดพัฒนาการของร่างกาย การบำรุงไต จึงมีผลกับความชรา เรียกได้ว่า การบำรุงไต ก็คือ Anti-Aging แผนจีน

หากไตอ่อนแอ หรือพร่อง อาการหนึ่งที่มักแสดงออกคือ การปวดเมื่อยหลังบริเวณเอว

อย่างไรก็ตาม ไตก็เหมือนสิ่งอื่นๆที่อยู่ภายใต้หลักหยินหยาง ที่มีส่วนที่เป็น "หยินของไต"  และ "หยางของไต" ที่ต้องสมดุลกัน ร่างกายจึงจะสบายเป็นปกติ การบำรุงไต จึงต้องจำแนกอาการในเบื้องต้นก่อนว่า มีการเสียสมดุลที่ใด หยาง-ธาตุร้อน หรือ หยิน-ธาตุเย็น

หากปัญหาอยู่ที่ "หยินของไต" พร่อง จะมีอาการในแบบร้อนร่วมด้วย เพราะหยิน-ธาตุเย็น ไม่สามารถข่มหยาง-ธาตุร้อน ให้ร่างกายกลับสู่สภาวะสมดุล จึงต้องบำรุงหยินของไตให้สมบูรณ์ขึ้นจนเพียงพอที่จะสมดุลกับหยางของไต

ในทางกลับกัน หากปัญหาอยู่ที่ "หยางของไต" พร่อง จะมีอาการแบบเย็น เช่น กลัวหนาว (ขี้หนาว) เป็นต้น จึงต้องบำรุงหยางของไต ให้อยู่ในระดับที่สมดุลกับระดับหยิน

 

หยินของไตพร่อง

 • เอวและเข่าปวดเมื่อย อ่อนแรง
 • เวียนศีรษะ
 • เสียงในหู
 • ปัญหาในการได้ยิน
 • ปากคอแห้ง
 • ร้อนห้าอุ้ง คือรู้สึกร้อนบริเวณอุ้งมือ อุ้งเท้า และแผ่นอก
 • มักแสดงอาการ ร้อนภายใน

สารสำคัญ(จิง) ของไตพร่อง

สารสำคัญ(จิง) เป็นส่วนหนึ่งของหยินของไต แต่อาการพร่องของหยิน และจิงพร่องมีความแตกต่างกัน หากเป็นหยินของไตพร่อง จะแสดงออกที่อาการร้อน แต่หากสารสำคัญ(จิง)มีอาการพร่อง จะส่งผลถึงการทำหน้าที่ของสารสำคัญ(จิง) ซึ่งได้แก่

 • ระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ
 • พัฒนาการผิดปกติ หรือเกิดความเสื่อมของร่างกาย
 • การแปรรูปเป็นเลือดผิดปกติ โดยปกติ "จิง" และเลือด สามารถแปรรูปกันและกันได้เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งขาด
 • ภูมิต้านทานปัจจัยก่อโรคจากภายนอกลดลง


หยางของไตพร่อง

 • ปวดเมื่อย เย็นๆ เอวและเข่า
 • ขี้หนาว
 • แขนขาเย็น
 • ปัสสาวะยาก
 • ปัสสาวะรดที่นอน
 • ความรู้สึกทางเพศลดลง
 • มักแสดงอาการ เย็นภายใน

พลัง(ชี่)ของไตพร่อง

พลัง หรือ "ชี่" จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของหยางของไต แต่อาการพร่องของชี่ของไต จะต่างจากการพร่องของหยางของไตซี่งแสดงออกที่ความรู้สึกด้านอุณหภูมิ แต่ถ้าชี่ของไตพร่อง จะแสดงออกที่ความผิดปกติของการทำหน้าที่กักเก็บของไต เช่น

 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะรดที่นอน ปัสาวะมากและใส
 • การฝันเปียก การหลั่งเร็ว
 • การแท้ง

 • ไต ในการแพทย์แผนจีน.jpg
  ไต 肾 ไตเป็นหนึ่งอวัยวะภายในทั้งห้าตามหลักการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีความสำคัญสูงมาก แพทย์แผนจีนถือว่าเป็นรากฐานของอวัยวะภายในและ “อิน-หยาง” (Yin–Yang) ไตเป็นกำเนิดของชีวิต ไตเป็นรากฐานข...

 • กิมกุ่ยเสียงขี่.jpg
  ไต 肾ในทัศนะการแพทย์แผนจีน มีความสำคัญไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายปัสสาวะเท่านั้น ในทางการแพทย์แผนจีน "ไต" มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆทั่วร่างกาย คล้ายๆกับเป็นคลังเสบียง ...

 • จิงชี่.jpg
  "จิง-ชี่" 精气 สารจำเป็นแห่งชีวิต ไต 肾 มีหน้าที่สำคัญหลายประการ แต่หน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือ เป็นที่เก็บสะสมสารจำเป็นแห่งชีวิต คือสาร”จิง” 精 และพลัง”ชี่” 气...

 • "เทียนกุ่ย" 天癸 กับฮอร์โมนส์เพศ ตามหลักการแพทย์แผนจีน "เทียนกุ่ย"天癸 จะเป็นตัวกำหนดความสามารถและพัฒนาการเกี่ยวกับเพศทั้งในชายและหญิง ทั้งในด้านสรีระที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความสามารถในกา...
Visitors: 213,940